کانال نوحه و مداحی ناب

متن نوحه ترکی

متن نوحه ترکی فغانی تبریزی

مجموعه اشعار آیینی و مذهبی مرحوم فغانی تبریزی در مدح و رثای اهلبیت علیهم السلام ، متن نوحه ترکی از مرحوم فغانی تبریزی

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

حضرت رقیه (سلام الله)


رقیه ای تو جوهر جلالت و جلالها

رقیه ای تو اکمل کمال هر کمالها

تو شاهباز قاف دل که پر زدی به اوج جان

مگر رسد به اوج تو ز پر زدن خیالها

مگر که پیک حق کند به سحر خود مدد مرا

نگارم از تو شمّه ای خلاصه ی خصالها

ز همت بلند تو به آزمون تشنه گی

خدایرا که تشنه شد به لعل تو زلالها

جلالت علی و هم وقار فاطمی مگر

بود ز شان و هیبت تو در جهان مثالها

به حیرتم سه ساله ات چگونه من بخوانمت

که پیر دهر را بود غم تو از محالها

تو آنکه درد را ز پا فکندی از صبوریت

که سر فرو بیاورد به پیش تو جبالها

چه غم ترا که عاقبت به شامگاه وصل یار

شکسته گر بلور جان به سنگ غم ملالها

تو عاشقی که سر ز پا ندانی از وصال یار

نگنجد عشق را سخن به دفتر و مقالها

به روزگار غربت و فراق و حسرت پدر

خوش است جان بگیردت نویدی از وصالها

چو بلبلی به وصل گل به گلشن وجود تو

وزیده از وصال گل نسیمی از شمالها

به سالها بنالی از غم برادران خود

که گم شد از سپهر جان دو همچو جان هلالها

(فغانی) از تبار نور چه خرد و چه کبارشان

به عمر خویش دیده ام چه جودها نوال ها

 فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

احوالات خرابه شام


چکلون کناره اوزوم گلیم بالامی مزارینه تاپشوروم

اوپوم آنینی بالامون اوزوم  بونگاری یارینه تاپشوروم

بوخرابه گوشه سی یوخ بوگون بوناغسل ورماقا فرصتیم

ندی چاره غسلونی من گرگ گوزوم آبشارینه تاپشوروم

آغاران بو ساچلاریمی کفن ایدرم بو خسته وجودینه

کفنه یوخومدی گمان اگر بونی زلف تارینه تاپشوروم

قوری یرده یاتماقا گرچه بونه زماندی عادت ایدوب ولی

بو خرابه یرده بوتوپراقا بالمی مزارینه تاپشوروم

بیز آدامسیزوخ بو دیارده هانی قبرینی قازان ای خدا

بونا قبر قازماقی زینبین دل بی قرارینه تاپشوروم

سولوب عمرومون گلی ای عجب بو ربابه بیر جه نما قالوب

بو خرابه شامده روحومی بویرین غبارینه تاپشوروم

سارالوبدی غنچه گلوم منیم داخی پرپر اولدی زمانه ده

بوخرابه شامده من گرک گلی لاله زارینه تاپشوروم

گویرن جمالینی توپراقا قویوب آغلارام بوخرابه ده

که بنفشه مرهم ایده قبول اونی گل عذارینه تاپشوروم

دیمورم نه چکدی بالام منیم بوخرابه شامده من گرک

هامی نسگلین بالامون بو مرقد رازدارینه تاپشوروم

نقدر اذیت ایدوب بونا بوخرابه شامده شامیان

یورولوب بالام بو مزاریده حق کردکارینه تاپشوروم

سینه مین گلی ایکی غنچه گل آلوب اختیاریمی آغلارام

گرک اصغری بوناتاپشوروب بونی شیرخوارینه تاپشوروم

چوخ اولوبدی غصه و محنتیم بالاما آنالیق ایده مدیم

آنالیق و هم آتالیق ایده شه تاجدارینه تاپشوروم

بالامون مزارینون اوستونه نه بولوم گلوب گیدنی اولار

بورا بیر گلوب گیدن اولماسا اونی رهگذارینه تاپشوروم

گله جاقدی مهدی فاطمه او (فغانی) حقینی آلماقا

بونون انتقامون او حضرتین دم ذوالفقارینه تاپشوروم

استاد فغانی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

در مدح حضرت امام حسین (علیه السلام)

حسین ای مظهر عزت سراپا عزت و شوکت

حسین ای آیت رحمت وجودون علت خلقت

سن ای تندیس رحمانی نمودٍ رحمت مطلق

جلال کبریائی دن اولان ای جلوه سی مشتق

جمادات و نباداته یئر اوسته حجت بر حق

اولوبسان آب و آتش خاک و باده سن ولی نعمت

اولان ای آفرینش دن غرض خلاق یکتایه

خدا زینت وروب سنله هامی دنیا و عقبایه

حقیقی شاخ طوباسن که سالدون عالمه سایه

بو ظل رحمته طوبی اولان ای مصدر رحمت

سن ای برج جلالتده فروغ نیر تابان

سن ای چرخ ولایتده ولّی حضرت جانان

بو شان و عزت و جاهه قالوبدر انبیا حیران

آپاردون گوی همتله بو میدان ایچره سن سبقت

قلم عاجزدی وصفونده سنون چون سر کاف و نون

جلالون وصف ایده بالله اولوبدور عقل لر مجنون

کنایتده تناسب یوخ حدود لفظدن بیرون

اودور آخر تاپوب یکسر سخنورلر دیلی لکنت

سریر فخر و عزتده شه ناسوتیان سنسن

امام و مقتدای بر حق لاهوتیان سنسن

نماز عشقده قبله گه کروبیان سنسن

اولار مقبول درگاه خدا سن ایلین طاعت

سن ای مشکاه نورانی زجاج آسمان آسا

جمالون کوکب درّی چو مصباح فلک پیما

نه شرقی سن نه غربی سن هدایت نوری سن گویا

اولوبدور عالم هستی حسینیم محو بو طلعت

مقامون درکی دنیاده فراسوی خیال اولموش

بو اجلالی خدا ورموش که فوق هر جلال اولموش

کلیم دهر توصیف کمالاتوندا لال اولموش

ایده هر کس سنی تعریف ایدوب اوز قدریجه صحبت

باجون زینب بو وصفونده حصار لفظده محصور

سنون وصفونده الفاظه ایده تکیه اولوب مجبور

ایده تعریف توصیفون دیور بیر کیمسیه مقدور

دیوب بیر قطره دریادن ایدوب هر کیمسنه همت

اولان ای شاخه طوبی جهاندا سایه پروردون

گتورموش سنگ خارانی غم و اندوهه بو دردون

سالوبدور حیرته قارداش جهان اهلین عمل کردون

کسوبلر باشوی تشنه ایدوبلر گوینگون غارت

رحیق و کوثر و تسنیم لب عطشانیوه تشنه

فرات و دجله و کارون لب خندانوه تشنه

اولوبدور گرگ بو صحرا اگرچه قانوه تشنه

بو چلده شمر بی پروا باجوندان سلب ایدوب طاقت

محیط کربلا یکسر نشاندور ربّ العزتدن

بو خلوتگاه وحدتده خبر یوخدور منیتدن

دونن بیر سجده قان ایچره ایدوبسن سن او ساعتدن

بو قانلی قتلگاه ایچره تاپوب معنی عبودیت

اولان ای رتبه اعلایه لطف حقدن دارا

خداوند جهان آرا ایدوب ممتاز و بی همتا

یماق توپراقی عصیاندور ولو کیم تربت طاها

ولی یمن وجودوندان شفادور قانلی بو تربت

اگرچه چرخ ایدوب دلخون مصیبتدن بو نالانی

گلایه ایتمرم قارداش ره جاناندا بیر آنی

تجلی ایلوری گوزده فقط الطاف سبحانی

اودور کیم زینبین صبری ایدر صبری بوگون خجلت

دم جان بخش و پر فیض مسیح آسای زینبدن

امیدیم وار (فغانی) نه نماز نیمه شبدن

ولایت سیز امید اومما داخی العفو و یا ربدن

رضای حقیله مقرون اولوبدور حبّ بو عترت

 فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

زبانحال حضرت فاطمه (سلام الله)

آچون عم اوغلومون قولون دوزنمورم وفالییم

آپارمیون دالینجا من گلنمورم یارالییم

توکولموسوز گل اوستونه گلی چمندن آلماقا

قصاص بدر و خیبری شه زمندن آلماقا

ویرا ویرا بو خسته نی علینی مندن آلماقا

محالدور که ال چگه م اگرچه من یارالییم

خزان یتنده گلشنه یتشدی جان دوداقیمه

پوزولدی غنچه صدمه لر یتوشدی قول بوداقیمه

عم اوغلوم آز قالوبدی کیم دچار اولا فراقیمه

آچوبدی قنفذ ال منه یخلموشام یارالییم

آتام وفاتینه گوره قورولدی ایوده انجمن

عزایه گلمه دوز اودور گلوب نوایه بوالحسن

قاپی دویولدی من دیدیم بو یاسه اولما وار گلن

وروبدی ثانی تسلیت عجب منه عزالییم

علیدن اوتری باشیمی بوگون بلایه سالموشام

قاپی دالیندا دردینی بو خسته جانه آلموشام

گلینجه فیضه دادیمه بیر اوزگه حاله  قالموشام

نلر گلموبدی باشیمه دیمم نچون حیالییم

سوزوم نه بو یان قاپی نه بو سنان گهرده دی

نه محسنوم نه قوللاریم نه اوز حالیم نظرده دی

عم اوغلوم احترامی چون بو شهرده خطرده دی

یاخندی غصه مرگ اولام که قلبیدن یارالییم

یاخندی جان ویروب اوله م فشار روزگاردن

فلک ولیّ ذالمنی سالوبدی اعتباردن

گلوبله بیعت آلماقا بو غملی شهریاردن

بو بیعت اوسته اود دوتوب قاپوم یانار  بلالییم

ابو ترابین اللرین ابو قحافه باغلیوب

جفا ایدوب عیالینه دل علینی داغلیوب

او ساعت اولمیه علی او کان صبر آغلیوب

اوزوم فدای گوزیاشی او چشمه زلالییم

علی ئوزونده من نجه گوروم سنخلوق ایخدا

یاخندی روح فاطمه بو جسمدن اولا جدا

شهنشه ولا هارا بو شال و بو رسن هارا

بو بهت و حیرت ایچره من تعجبم خیالییم

بو مسجده ایچره اهل کین کسوبله چاره مین یولون

قلنج لار الده حیدرین کسوبله صاقیلن صولون

باخور بالالارین گلون آچون عم اوغلومون قولون

باشیندا یوخ عمامه سی بو غصه دن نوالییم

دایان بو یرده سوز داخی  فغانی  یازما ختم ایله

دوشوبدی تنگه قافیه اگرچه اود ورار دیله

ایدوبله اوزلری نظر بو نوحه آدلی نسگیله

آچون عم اوغلومون قولون دوزنمورم وفالییم

 استاد فغانی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

 

 آرزوی زیارت کربلا 

سالها خون شد دلم در آرزوی کربلا

نقش جان دارد به سینه رنگ و بوی کربلا

با دو صد حسرت به عمر عاریه مرغ خیال

روز و شب پر می گشاید کو به کوی کربلا

هفت شهر عشق را شد پایتخت اندر جهان

آبرو دارد جهان از آبروی کربلا

صحبت از کوی بلا خوش باشد از هر صحبتی

لذت جان می دهد چون گفتگوی کربلا

مرده صد ساله را جان دوباره می دهد

بر مشام جان رسد گر عطر و بوی کربلا

کهربای دلگشای کربلا بی اختیار

کاه دل را می کشاند تا بسوی کربلا

گر غباری باشد اندر رخ خدارا بی شکیب

بر سر مژگان کنم من شستشوی کربلا

ریشه در جان و دل هر شیعه دارد این سخن

آشنای جان حدیث موبموی کربلا

عرش حق را می زند طعنه چه باشد حکمتش

کس نداند در جهان راز مگوی کربلا

ذره ذره خاک او بهتر ز درُ و گوهر است

خفته شاه انس و جان در پرّ قوی کربلا

ساقی گلچهره دشت بلا عباس ما

عالمی را مست کرده از سبوی کربلا

می زند طعنه به یوسف یوسف آل علی

اکبر آن زیبا جمال و ماهروی کربلا

حسرت لعل عطش ناک علی اصغر چنان

می فشارد بغض دیرین گلوی کربلا

گر به دور آسمان گردم  فغانی  روز و شب

تا دم آخر کنم من جستجوی کربلا 

 استاد فغانی 

منبع مجموعه مدح و مرثیه

-------

در مدح حضرت زینب کبری (سلام الله)

 

ای دُر گنجینه ی صدق و صفا یا زینبا

وی سپهر عصمته شمس الضحی یا زینبا

 

سن او بانوسن که تالی سن بتول اطهره

طاقت و آرام دل سن مجتبی و حیدره

فخر ایدر سنله حسین بن علی عالملره

ای اولان فخر شهید کربلا یا زینبا

 

سن او بانوسن که آگهسن نصوص نازله

نخله عفت سنون ذاتَونله دولموش حاصله

غرق حیرتدور مقاموندا عقول کامله

شانوه جانلار خانم اولسون فدا یا زینبا

 

بسکه والا و مقدسدور مبارک ساحتون

بسکه بی همتادی چون زهرای اطهر عفتون

بسکه پر معنادی معنای جلال و شوکتون

قالب الفاظَده اولماز ادا یا زینبا

 

شیر زهرایه وئروب بولمم نه جوهر لطف رب

پرورش ایلور حسین و مجتبی و زین اب

دورت بالاسی بیربیرندن منتخبدور منتجب

ماتدور بو باره ده عقل رسا یا زینبا

 

دامن زهراده گوز آچدون او گونکه عالمه

وحی اولوندی حقّدن اسمون رسول خاتمه

فخر ایدوب زهرا آنان سنله جهاندا مریمه

رتبه ده کیمدور سنه همتا اولا یا زینبا

 

سن مشرَف تا اولاردون روضه پیغمبره

اوچ امام ایلردی همَت غیرتیله یکسره

بنزدردی قامتون بیر خاتم انگشتره

گورمه سون نامحرم ای کنز حیا یا زینبا

 

چوخ جلالیله قاباقدا شاه اقلیم عرب

صاق صولوندا مجتبی ایله شهید تشنه لب

بو جلالیله مشرَف تا اولاردون نصف شب

یئر گوی اهلی سسلنردی مرحبا یا زینبا

 

بولمورم نولدی سنیله چرخ دون ایتدی ستیز

قدروی درک ایتمیوبدور خاطرون دوتموب عزیز

گوزلرون دامانوه هر لحظه اولدی اشک ریز

درد بی درمانه اولدون مبتلا یا زینبا

 

بش و یا دورت سیننده قالدون آناسیز آغلادون

گه آتا گه مجتبی دردیله سینه داغلادون

گه حسینون یاره سین کرب و بلاده باغلادون

اولمادون هیچ دهرده غمدن رها یا زینبا

 

یاد اولونسا هر زمان گر ماجرای کربلا

زینب آدی آیری دوشمز کربلادن مطلقا

اسم پاکوندور خانم بو مطلبه زینت فزا

ای آدی دیباجه داد و بکا یا زینبا

 

پایه صبرون قویوب حیرتده ایوبی خانم

آغلادار نسگللرون معناده یعقوبی خانم

سن کیمی بیر بانوی والا و محجوبی خانم

قویدی گور نه گونلره چرخ دغا یا زینبا

 

جوهر ذاتَون غم ایامیله ممذوجدی

رشته جان گوئیا حلاج غم محلوجدی

تار جسمون پود صبریله یقین منسوجدی

ای اولان مرات تندیس بلا یا زینبا

 

ای طلای عشقی بی غش چون فروغ آفتاب

بوته غملرده یاندون عشقون اولدی ناب ناب

بولمورم نولدی یاریم گونده گوچوب عهد شباب

قتلگه ایچره قوجالدون بر ملا یازینبا

 

سن خانم بیرجفت اوغول قارداشوا ایتدون فدا

گوز یوموب گیجدون اولاردان لیک بی چون و چرا

گلمه دون امّا دیله بو باره ده ای با وفا

ایتدون آیا ام لیلادن حیا یا زینبا

 

اوندا کیم قارداشون آیرلدی خانم خرگاهدن

چوخ جفالر گوری قوم کافر و گمراهدن

تا اوجالدی نغمه هل من معین اول شاهدن

جانه دویدون جسمدن گیتدی قوا یا زینبا

 

دوشمه سون تا قارداشون باشی اوگون الدن اله

دامن همت اودم مردانه وردون سن بله

بولمورم تلی نجه اندون یتشدون مقتله

قاتلیله همزمان یتدون اورا یا زینبا

 

صفحه تاریخده گورسنمیوب بیر رزم جو

رزمگهده اوز حریفیله اولان دم روبرو

خنجر عریانی دوتسون سن کیمی بی گفتگو

بو عمل باش وردی سندن مطلقا یا زینبا

 

بیله بوللم گر اوگون امر ایتمسیدی شاه دین

مندن ال ئوز زینبیم گیت اول باجی مخیم نشین

ال اوزیدون قارداشوندان آیرلیدون سن چتین

سن هارا قارداشدان آیرلماق هارا یا زینبا

 

داد او ساعتدن شهید اولدی امام غم حشم

خیمه لر یاندی ال آچدی غارته قوم ظلم

اولدولار جمله پناهنده سنه اهل حرم

دلده بانگ یا علی یا مصطفی یا زینبا

 

تا خیم یاندی خانم یاندون مرامه چاتمادون

لیک باشدان قیزلارین فکرین اودمده آتمادون

گرچه آختاردون ولی نچّه بالانی تاپمادون

نسگل اولدی قلبوه بو ماجرا یا زینبا

 

نسل زهرا بیله بوللم وارون حق حیات

دوزدی بو سوز واردی قول عقلده بی حد ثبات

ورمه سیدون سن او گون سجاده گر اوددان نجات

منقطع اولموشدی نسل مرتضی یا زینبا

 

بیرده آل اللهدن ایتدون حمایت شامده

قتل عام اولجاق یزیدین فکری بزم عامده

سن مدافع اولماسیدون اول چتین هنگامده

قتله باقرده یتردی ای بسا یا زینبا

 

چرخ سفله ایتدی یا زینب سنی چوخ دل کباب

کوفه و شاماتی گزدردی سنی قولدا طناب

منزلون گه اولدی ویرانه گهی بزم شراب

گورمه دون عمرونده خوش گون مطلقا یا زینبا

 

داد او گوندن کیم اولوردون داخل بازارشام

کف چالان توهین ایدن بی شرم ملت بالتمام

چخدلار پیشوازه مست و پایکوب و شادکام

آز قالوبدور قلب پاکون اود دوتا یا زینبا

 

سنده گویا وار ولایت ماسوالله تمام

اسکتوا حکمیله اشیانی ایدوبسن جمله رام

اعتقادمدور خانم عین یقین دور بو مرام

نافذ ذرات اولوب حکمون بسا یا زینبا

 

مکتب ((ذهنی))ده بیر طفلم ((فغانی)) شهرتیم

سیزلره عرض ارادت دلده عمده نیتیم

مین امیدیله سیزه ال آچموشام وار حاجتیم

سیز دئسوز حاجت اولار بی شک روا یا زینبا

 

 استاد فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

در مدح حضرت زینب کبری (سلام الله) و گریز به مجلس یزید

 

اولان ای شاهکار صنع بی مثل خدا زینب

نمودِ بندگی آئینه ی ایزد نما زینب

 

گل بی مثل و مانند ای هامی گلزار خلقتده

آلوبدور گلشن هستی وجودوندان صفا زینب

 

گُله اوخشاددوم عفو ایله که یوخ گُلده بیله نزهت

طراوتدن دوشه هیهات گُل کان وفا زینب

 

فروغ نیَر حسنون سنون آفاقی دولدورموش

اودور ورد زبان اولدی هامی ذرَاته یا زینب

 

بودور دلده غرض هر گون افول و هر حلولینده

دولانسون باشوا شوقیله خورشید و سها زینب

 

زهی عزَت زهی شوکت آدوندور زینت حیدر

مسمی ایلیوب یزدان عجب اسمون به جا زینب

 

نه مریم هاجر و حوا سنه مدیوندی هر بانو

تاپوب جمعیت نسوان سنیله چون بها زینب

 

قلم حیران بیان الکن دوشوبدور قافیه تنگه

مگر لفظ و بیانیله اولار مطلب ادا زینب

 

سنون شانونده تک بیت غزل دور واژه قران

دگل شانونده هیچ شعر و غزل واره رسا زینب

 

ایدوبسن همت مرد افکن ای مرد آفرین بانو

تاپوبدور همتوندن دین رحمانی بقا زینب

 

سنیله هفت شهر عشقه اولموش پایتخت الحق

حریم دل صفای جان او دشت  کربلا زینب

 

ولیکن گردش ایامدن بو عزَ و جاهیله

آغاردی  بیر یاریم گونده او زلف مشگسا زینب

 

اولوبدور لاله تک قلبی دیار کوفه ده پر خون

اسارت یوخ شماتتدن گوروب چوخ غم بسا زینب

 

دلیم یانسون دیسم ابن زیادین مجلسیندن من

فرومایه جماعتدن گوروبدور نه جفا زینب

 

گوروب دشنامه دیل آچدی او ناپاک و زنازاده

مخاطب ایتدی اول نامردی با صوت رسا زینب

 

بیوردی ساکت اول دینمه دانشما یابن مرجانه

بیله فکر ایلسن آخر ئولوب ای بی حیا زینب

 

نه تنها سن دیار شامده ناپاک امیروندن

هراس ایتمز بوگون دخت علی المرتضی زینب

 

اوتور اگلشدوقون یئرده سنه یتمز فضول اولماق

وگرنه فاش ایدر سن کیمسن آخر برملا زینب

 

سنون ناپاک دور آغزون گتیرمه قارداشم اسمین

همان بیر اسمه کیم جانین گلوب ایدسون فدا زینب

 

بیله فکر ایلمه یوخدور منیم اعوان و انصاریم

قولاق ویر بیر ایشید سسلور تمام ماسوا زینب

 

اگر امر ایلسم یئرگوی سنه ویرمز امان بیر آن

ولیکن صبره مجبورم وئروب حقه رضا زینب

 

ائولوبدور قارداشم دین اوسته تا دین اولسون عالم گیر

دیریلدر دینی گوز یاشیله بعد موتها زینب

 

ایدوبسن سن نه فکر ای جانی و مرتد لامذهب

تاپار بیر تازه جان گورسه جهاندا هر بلا زینب

 

بیز آل عصمتوق گلموش بیزه آیات رحمانی

منم زینب همان دخت عزیز مصطفی زینب

 

یالانچی سنسن ای کذابین اوغلی هم امیروندور

دانشماز آندولا اللهه دنیاده هوا زینب

 

بیزوق گلزار خلقتده گل بی مثل و بی همتا

بو گلشنده اولوب دردانه آل عبا زینب

 

«فغانی» ختم ایله یازما داخی بو نسگل آثاری

یانقلی نوحه یه بی شک ویرر مزد و جزا زینب

 

عنایت ایلیوب گرچه بو خاتون فلک رتبت

امیدیم وار که محشرده الوندن بیر دوتا زینب

 

 استاد فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

زبانحال حضرت علی (علیه السلام) به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله)

 

بلورم نقدری زمانه دن اورگونده وار گله فاطمه

بو سکوتین اودلوری قلبیمی نیه گموسن دله فاطمه

 

دانیشوب او درج دهانیدن در پر بهانی نثار ایله

سوز آچوب او غنچه ی لعلوی گنه جلوه سینده بهار ایله

رشحات جام کلامدن بو اسیر هجری خمار ایله

که حیات نشئه سی کامیمه او کلامدن گله فاطمه

 

سن اگرچه خوشدل و گرمسن جذبات قرب الاهیله

باشون اوسته شمع عزا کیمی یانورام بو شعله آهیله

نولی بیرده گوز آچاسان منه باخاسان او گرم نگاهیله

 

بو فراش و بستر مرگده ابدی سکوتیله یاتموسان

منیده عجبدی که گوزدن ای هامی عالمین گوزی آتموسان

یانورام اورگدن اگرچه سن گوگل آرزوسینه چاتموسان

منیله سنون آرا بو اجل داخی سالدی فاصله فاطمه

 

شرر مصیبت فرقتون سالوب اود بو خرمن جانیمه

نجه اود که شعله سرکشی یتشوبدی روح و روانیمه

پوزولوبدی گلشن آرزو نظر ایله بیرجه خزانیمه

یتشوبدی آفت بو خزان داخی بلبل و گله فاطمه

 

بو جهاندا دوقّوز ایل اولموسان چمن ولایته باغبان

دایانوب مصائبه بسلدون گل یاس و مریم و ارغوان

گل سرخ فامیله الغرض بزنوبدی صحنه گلستان

ولی نخل کام دل اولمادی یته بیرجه حاصله فاطمه

 

سیخیلاندا سینه فشاردن منه یوز ویرنده غم نهان

یتوشردی محضر وصلده بو مشام جانیمه عطر جان

منی مین دلیله دانیشدیروب بو گوگل ملالین آلان زمان

دیه سن که شاهد عاطفه اوتوروبدی محمله فاطمه

 

دوشوب اود ضمیر وجودیمه شرر فراقدن آغلارام

تَف آه سردیله دم به دم دل ماسواللهی داغلارام

هامی حسرتیله بو صون نفس سنیله بو عهدیمی باغلارام

که گذاریم اولمیه گلشنه داخی باخمیام گله فاطمه

 

باشون اوسته ای مه دلستان دایانوبدی سوزیله آفتاب

بو سکوت محضیله سالموسان بو سپهر سینمه انقلاب

توکوری ستاره کیمی یوزه بو غروبده گوزوم اشک ناب

که هلال یک شبه اولمادی یته برج کامله فاطمه

 

نفحات رایحه جنان نفسونده واردی سنون عیان

جذبات جلوه ی کهکشان باخیشیندا واردی کران کران

بو جهاندا جمله فضائلی سنه خلق ایدوبدی خدای جان

هانی عنصری که ایده بو گون سنیله مقابله فاطمه

 

سنیلن مزّین ایدوب خدا صفحات مصحف خلقتی

ایلیوب ملازم درگهون هامی شان و عزّیله شوکتی

ولی درک اولمادی سن کیمی گُهرین بو دهریده قیمتی

اودی کشف اولمادی عزّتون بو نفوس جاهله فاطمه

 

بو چکامه سینده ((فغانی))نون هامی عیب و نقصی اولوب علن

که اولوب چو کودک ابجدی فقرات شعرده مرتهن

یری واردی ذکر ایده مطلعی بیوروبدی ((عابد)) خوش سخن

بو سکوتین اودلوری قلبیمی نیه گلموسن دله فاطمه

 

 استاد فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

در مدح حضرت فاطمه زهرا (سلام الله)

 

ای فاطمه ای عاصمه ی کاخ ولایت

وی مایه ی بارآوری نخل امامت

 

ای نور جمال ازلی در تو هویدا

انوار تو آذین گر ایوان جلالت

 

ذرّات جهان جمله طفیلیّ وجودت

ای علّت غائی به همه عالم خلقت

 

جنّ و ملک و آدم و القصه دو عالم

در سایه الطاف تو غرق اند به نعمت

 

ای مهر تو بر عالمیان فرض موکَد

تکریم تو منظور حق از اجر رسالت

 

ای اوج سریر تو به کرسیَ ربوبی

همپایه ز اخلاص عبودیت و طاعت

 

ای کوثر فیّاض کرامات خدائی

سرچشمه ی خیر و برکت منشاء رحمت

 

در لفظ و بیان شان و جلال تو نگنجد

ای وسعت معنای ترا ضیق عبارت

 

تورات و زبور و صحف و مصحف و انجیل

سر خطّ کمالات ترا نصّ فصاحت

 

ای نور تو آویزه قندیل سماوی

مشکاه جهانتاب رخت کاشف ظلمت

 

خاتون فلک رتبه ز جمعیّت نسوان

بانوی سرا پرده به آوازه عفت

 

در جان نسیمی که وزد بر گل رویت

مهرش به مکافات زند شعله ی غیرت

 

نقشی که به روی تو ز گل خنده نشیند

گلزار جنان دارد از او مایه ی نزهت

 

ای ساحت تو پاک و منزّه ز علایق

کس چون تو ندارد به جهان پاکی ساحت

 

ای طاهره ای مادح تو آیه تطهیر

منصوص جلال تو بود نصّ کتابت

 

ای زهره گردون شرف و نیّر تابان

اجرام سماوی همه از حسن تو آیت

 

خاکی که بپای تو زند بوسه به یثرب

کحل البصر دیده ی حوراست به جنّت

 

سارا رخ و مریم شرف و هاجر ثانی

حوا منش و حور سرشت آسیه حرمت

 

نی نی که به تشبیه و تناسب غلط آمد

ای خدمت تو بر همه سرمایه عزّت

 

در شان تو این بس که توئی همسر مولا

بگشوده از او بر سر تو شهپر دولت

 

شهبانوی گردون حشم کشور هستی

کد بانوی بی مثل فلک رتبه ز رفعت

 

نامی که ز تو طوطی طبعم به لب آرد

در کام دل آید شکرم پر ز حلاوت

 

با این همه وصفی که زبان قاصر شرح است

خود غرق بلائی و غم و غصّه و محنت

 

نسّاج قضا بر قد تو اطلس نیلی

هان دوخته با پود بلا تار مصیبت

 

در سینه ی چون گلشن تو از ره کینه

بشگفته یکی سرخ گل از زخم جراحت

 

از آتش درگاه تو سوزد دل گردون

زآن لحظه که بر ساحت تو گشت خیانت

 

عمریست که درصورت خود می کنم احساس

سنگینی دستی که به تو کرده جسارت

 

ترسم که بسوزد ز حدیث در و دیوار

این دفتر و این خامه چو دل وقت کتابت

 

کشکول ((فغانی)) به در فاطمه بنگر

در روز جزا بلکه کند کسب شفاعت

 

ره دور و تهی دست و سیه رو و گنهکار

دردا نکند فاطمه گر عطف عنایت

 

در آتش عصیان و گنه فتنه ی دوران

شد عمر گرانمایه ی من گر چه به غفلت

 

یا فاطمه ای مرحمت محض گدا را

مایوس مکن کلب درت را ز کرامت

 

ما را به جهان غیر تو امید نباشد

باری برهان نوکر خود را ز ملالت

 

از بارش قرض و غم او با که بگویم

جائی که عطای تو همی کرده کفایت

 

باز آمده ام بر در احسان ، مکن آخر

کار من بیچاره به بیگانه حوالت

 

غیر از در تو من در دیگر نشناسم

گردیده گدائیّ در تو به من عادت

 

من طفل دبستانم و این قافیه بس تنگ

تا عفو کند عذر من ارباب فصاحت

 

استاد فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

درد دل با حضرت امام رضا (علیه السلام)

 

درد الیندن جانه ای سلطان خوبان گلمیشم

بو خراسانه قویوب یوز دیده گریان گلمیشم

 

روزگاریم سخت اولوب دردیم آغر حالیم خراب

قلبیمی آشفته لیقدان چولقیوبدور اضطراب

سیز اگر لطف ایلسوز اوللام جهانده کامیاب

ناامید ایتمون منی ای جان جانان گلمیشم

 

عرش اعلایه مباهی صحن و طاقوز دور سیزون

هشت جنت سایه پرورد رواقوز دور سیزون

سیز رئوف آل حیدر بو سیاقوز دور سیزون

منده بیر سائل آل آچموش دیده گریان گلمیشم

 

من دوتاق بیر روسیاه و مفتضح دورانیده

وار گوزوم امّا سیزون تک مقتدر سلطانیده

ایلیوب الله سفارش سائلی قرآنیده

سائلم درمانده یم شاه خراسان گلمیشم

 

سیز قاپوزدان قوئساز ای شاهنشهه گردون حشم

وار هارام آخر منیم بو یئر ئوزونده من گیدم

بیر یاریم گونده قوجالمش عمَه زه وررم قسم

درگهوزدن قوئمیون ای شاه خوبان گلمیشم

 

دردیمه گر اولماسا سیزدن علاج ای شهریار

قلبیمی بیر آیری درد و محنت و غصه دوتار

اوزگه لر آخر منه ایدسون شماتت دل آچار

اولما راضی دل شماتتدن اولا قان گلمیشم

 

من بو درگهدن اگر اولسام جهاندا نا امید

ائل قوهوم ایلر شماتت یوز ورر درد جدید

گل کرم قیل سیدی هر بیر خطامی دوت ندید

من بو درگاهه امیدیله آقاجان گلمیشم

 

خلقه احسان ایتماق عالمده سجیَت دور سیزه

چون کرامت ایلماق دنیاده عادت دور سیزه

شانوزه لایق اولان زیبنده رافت دور سیزه

هاردا واردور من کیمی محتاج احسان گلمیشم

 

درگهوزده من همان پر رو گدا هر گاه و گاه

گلمیشم بو درگهه هر صبحگاه و شامگاه

نیلیوم پر رو ایدوبدور سائلی الطاف شاه

ایتموسوز لطف و کرامت چونکه هر آن گلمیشم

 

 من او طفلم که بولر مامن آنا دامانینی

یا او نوکر که ولی نعمت بولر سلطانینی

اولموشام شاها پناهنده سیزه درمانینی

دردمین سیزدن آلام بو شهره مهمان گلمیشم

 

کیم ایدر سیز تک علاج دردیمی بی گفت و گو

کیم بولر قلبیمده کی دردی سیزون تک موبمو

کیم ایدر سیز تک عطا آلماز الیمدن آبرو

ای سیزه عالملر اولسون جمله قربان گلمیشم

 

چوخلی اهل درده سیز مشهده درمان ایتمسوز

هر کسین وار حاجتی الطاف شایان ایتمسوز

رانده اولموش کیمسه نی لطفیله مهمان ایتمسوز

منده هر یئردن قوئولموش بیر ایت الان گلمیشم

 

صحن لر ده حسرتیله گزمیشم هر سو آقا

ایلرم خاک درون مژگانیله جارو آقا

منده ده ایکاش اولیدی همَت آهو آقا

بذل احسان ایلیون چون منده نالان گلمیشم

 

آندولا اوغــلووز جواده سیــــدی ال چــکــمه رم

ورمه سوز دل حاجتین من بو قاپوزدان گیتمه رم

ال منیم دامن سیزون ترک بو دامن ایتمه رم

اهل احسانه یاراشماز رّد مهمان گلمیشم

 

یازموشام اوز دردیمی سلطانه من چوپان کیمی

ادعا ایتمز ((فغانی)) شعرده ((حسّان)) کیمی

شــــوق مولادن آچوب دل بلـــبل دستــان کیــــمی

شهر طوسه ایتماقا هر درده درمان گلمیشم

 

 استاد فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

----------- متن اشعار فغانی تبریزی ---------

احوالات امام حسن مجتبی (علیه السلام)

 

در غم و درد حسن گوهر شهوار رباب

بسکه ریزد شکند رونق بازار رباب

 

ای عجب از دو عروسی که بود فاطمه را

جعده نامی و یکی مظهر ایثار رباب

 

هر دو نان و نمک فاطمه را خورده ولی

آن نمکدان بشکست و نشد اغیار رباب

 

هر دو پرورده گلزار رسولند ولی

جعده خار است و یکی لاله به گلزار رباب

 

جعده نامحرم و بیگانه شد از فکر پلید

گشته اما به جهان محرم اسرار رباب

 

داغ بر سینه زهرا بنهد جعده اگر

داغ بر سینه گردون نهد از یار رباب

 

شد حسن خون جگر از جعده ملعونه اگر

با حسین بن علی کرده چه ایثار رباب

 

شعله کینه جعده دل زینب بگداخت

شدبه زینب همه جامونس وغمخوار رباب

 

جعده سر مست شد از جام تغافل بجهان

جرعه آبی نخورد لیک به اصرار رباب

 

سبط اکبرحسن ازجعده چه ظلمیکه ندید

در ره شاه شهیدان شده بیمار رباب

 

می کشد جعده اگر همسرخود در دل شب

روزگاری بکشد حسرت دیدار رباب

 

صد کتاب غم و درد است ((فغانی)) به جهان

گر گشاید لب بر بسته بگفتار رباب

 

 استاد فغانی تبریزی

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

 

کانال نوحه و مداحی ناب

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">