متن نوحه ترکی

متن نوحه ترکی شکوهی مراغه ای

مجموعه اشعار آیینی و مذهبی مرحوم شکوهی مراغه ای در مدح و رثای اهلبیت علیهم السلام ، متن نوحه ترکی از مرحوم شکوهی مراغه ای

---------

احوالات کوچ اهلبیت (علیه السلام) از کربلا و ورود به شهر مدینه

 

وقت اولدی عندلیب اولا گلزلریدن جدا

یعنی که اهلبیت مرکزایثاریدن جدا

 

زینب مزارشاه شهیداندان آیریلور

جسم ضعیفی بس دیه سن جاندان آیریلور

 

شورحسینی اولماسا باشینده زینبین

مایل اولورکه ناله و افغاندان آیریلور

 

زین العباد قبرحسینی ایدوروداع

بلمم نجه او دردیله درماندان آیریلور

 

مضطرقالوب سکینه گیدیرالده چاره یوخ

بلبل کیمی که طرف گلستاندان آیریلور

 

وارفرقی برق لامعین آه سکینه دن

گویا شرردورآتش سوزاندان آیریلور

 

باجی هزار حسرتیله گرچه ظاهرا

قبرعلی اکبرعطشاندان آیریلور

 

بلمم سرشک دیده کلثوم اولورروان

یا نهردور که قلزم عماندان آیریلور

 

مدینیه یتوشوب کاروان دردو الم

بشیری ایتدی مخاطب جناب زینب اودم

 

گیدوب مدینیه نقل ایله آه و زاریمدن

که دوتسون عالمی غم شرح روزگاریمدن

 

مدینه اهلینه بیرلاله درالینده آپار

نمونه بو دل خونین و داغداریمدن

 

اشاره ابربهاره ویروب جوابینی ویر

بیری سوروشسا اگرچشم اشکباریمدن

 

سربریده خورشید انوری سویله

اگرخبردوتالا شاه تاجداریمدن

 

خبریتوراونا بیررمزیله که چون نگران

قالوب بو شهریده بیر قیزشهریاریمدن

 

خزان اولان چمنین ذکرین ایله سوزدوشسه

علی اکبریم اول نوگل بهاریمدن

 

خمیده قامت کلثوم وصفین ایله بیان

دوشنده صحبت علمدارجان نثاریمدن

 

بشیر علم گوتوروب مدآه زینب تک

ایدوب لباسینی روز سیاه زینب تک

 

مدینیه یتوشوب چکدی ناله زاری

که ناله سی بوریوب کوچه ایله بازاری

 

ایدردی زمزمه سی لال بلبل سحری

ایدردی گریه سی شرمنده ابر آزاری(ابراول بهار)

 

هنوزمطلبین ایتممیشدی خلقه بیان

که ایتدی عالمه اظهاررنگ و رخساری

 

دیردی چاوش صحرای کربلایم من

حسین فاطمه نینین دردینین دل افکاری

 

ایدوم نچاره من زاری قویمازآسوده

بو قصه نون نه نهان ایتماقی نه اظهاری

 

رسول روضه سینه تا یتوشدی ایتدی نثار

نه قدرگوهر و یاقوت چشم خونباری

 

حسین آدین ایشیدوب دوتماقا صریح خبر

دالنجا خلق هجوم آوراولدی اجباری

 

سوروشدولارهاچان اول شاه تاجدارگلور

نه طمطاقیده دور لشکری علمداری

 

گلور نه وقت جوانلارکه پیشوازایتسون

علی اکبر او شبه رسول مختاری

 

آهی چکوب بشیر خطاب ایتدی دوستان

آفاقی یاندوروربوجگرسوزداستان

 

قیزلار دوشوب امام ایچون اغیارایاقینه

بلبل گلیندن اوتری دوشرخارایاقینه

 

اول قدرضعفیله گینه انصاف شمره باخ

زنجیر ووردی عابدبیمار ایاقینه

 

دوشدی سکینه سوزعطشدن الینده جام

عباس نامدارو وفادار ایاقینه

 

قاسم سریه دن نجه آیریلدی بلمورم

زنجیریدی او زلف سیه کار ایاقینه

 

اهل مدینه چون ایشیدوب چکدی شورشین

ایولر سراسر اولدی عزاخانه حسین

 

اهل مدینه ایلدیلر بسکه آه وزار

رخشنده برق اولدی خجیلابرشرمسار

 

قاره چکلدی کوچه و بازاره سربسر

اهل مدینه چشمینه تاراولدی روزگار

 

هرگوشه چمنده حسینه دوتولدی یاس

بلبل غمین بنفشه حزین لاله داغدار

 

ریحان زلف قاسم و اکبرکیمی تمام

مشکین لباس گیردی جوانان گلعذار

 

هربیر آنا سینه سی خون جگردن دولوب اولوب

اصغرغمی ماثر طفلان شیرخوار

 

نه گوردی فاطمه هربیرگوگلده زمزمه وار

دیردی جده گینه خلق آرا نه همهمه وار

 

نه گریه دوربو گلورسرو دلستانیم اگر

نه ناله دورآچیلورطرف گلستانیم اگر

 

نه واربوگونکه گیدن کاروان گلوری مگر

فراقیدن قوتولورجان ناتوانیم اگر

 

ندندورایلوسن اوضاع یاس آماده

گلوربابام منیم اول شاه کامرانیم اگر

 

نه مژده سین گتورن وارنه پیشوازه گیدن

گلوری جده علی اکبرجوانیم اگر

 

نه بیله چوخ منیم احوالیمه یاناراورگون

دگل فراق بابام آتش نهانیم اگر

 

بو مهربانلیقین آرتوق ندورازلکیندن

که المیوبدی منیم یارمهربانیم اگر

 

دیمه الوم خبرین اکبرین که غرق اولوسان

سرشک ریز اولا بو چشم خونفشانیم اگر

 

یقین اولور که دگل عندلیب گلشن وصل

قالوربو کنج قفسده بو مرغ جانیم اگر

 

جواب ویردی قزیم دورسال ایمدی باشه قرا

النجه ساخلا بابان شاه کربلایه عزا

 

او حنجریکه قویاردی دوداق پیمبر اونا

دیوله شمرستمگرقویوبدی خنجراونا

 

دیوله سولدی عطشدن رخ علی اکبر

او رخ که گلشن آرا رشک ایدر گل تراونا

 

دوشوبدی قولسوزعلمدارعمون او قامتی کیم

برابر اولمازیدی سرو اونا صنوبر اونا

 

کفنسیزاولمادی دشت بلاده نعش حسن

که دوشدی شعشعه آفتاب انوراونا

 

اگردیسم عطش اصغری یانارجگرین

نجه دیوم نجه سو ویردی بیرستمگراونا

 

دیوله عمه وی دشمن سویوب یاللعجب

نه ظلم ایدوب اوزمان لشکرستمگراونا

 

مدینه اهلی ایدوب اهلبیتی استقبال

نه گوردیلر که گلورکاروان درد و ملال

 

نه اهلبیت باتوب جمله سی ملاله گلور

فراق داغی گوگلرده مثل لاله گلور

 

نه اهلبیت باتوب جمله سی ملاله گلور

فراق داغی گوگلرده مثل لاله گلور

 

وجودی محو اولونوب غصه دن گلورزینب

گوزه گورونمز اوزی هیئتی خیاله گلور

 

نجه فغان نجه زینب بیری نظر سالسا

النجه گوشینه فریاد و آه و ناله گلور

 

قرا ساچی آغاروب سرو قامتی بوکولوب

سولوب جمالی دوشوبدور بیر اوزگه حاله گلور

 

بلا چولینده جفائیله چوخ جوانی الوب

اودورکه قامتی غمدن دونوب هلاله گلور

 

خمیده قدی کمان شعله بار آهی خدنگ

همیشه چرخ ستمکاریله جداله گلور

 

رسول روضه سینه دردین ایتماقا اظهار

یتوبدی درد و غمی سرحدکماله گلور

 

یتوب مینیه زینب دوتولدی یاس حسین

النجه ایلدیلر اهلبیت شیون و شین

 

مدام او جمع پریشان گیردی قاره سراسر

ووراردی حلقه ماتم بسان کاکل اکبر

 

سالوب مجالسه شیون فغان و ناله لیلا

چراغ مجلس ماتم وجودزینب مضطر

 

علی اکبرعزاسینده اشتباهه دوشوب خلق

الوب مدینه ده یا دشت کربلاده پیمبر

 

نشانه دل کلثومیدورقیامت اولونجا

نه قدرفصل بهاران آچولسا لاله احمر

 

حسین عاشقینه لاله زار بزم مصیبت

هزار مرثیه خوان راس گلبن عرشه منبر

 

گوروب حسین باشینی نیزه استه شامه گیدنده

شبیهینی گتورور هرصباح مهرمنور

 

نجه بو قصه کماکان گلور بیانه شکوهی

اشاره داخی بسدور بو داستانه شکوهی

 

 مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع کانال گنجینه گذشتگان

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات خروج از مدینه

 

چون کربلایه شاه شهیدان مدینه دن

عزم ایلدی او خسرو دوران مدینه دن

 

چکدیله چاوشان قضا بانگ الرّحیل

عرشه یتیشدی ناله و افغان مدینه دن

 

تا کربلا آدین ائشیدوب چکدی زینب آه

یا شعله چکدی آتش سوزان مدینه دن

 

دوردی عروس،ناوک مژگانه خونِ چشم

توشه گوتوردی لؤلؤ مرجان مدینه دن

 

خوانِ بلایه دوزدیلر انواع درد و غم

اهل جفا چاغیردیلا مهمان مدینه دن

 

کرب و بلا ده حرمله پیکانه سو وئرور

گؤزلر که گلسین اصغر عطشان مدینه دن

 

دوتسون فراتی خصم،نه غم،چون فرات وار

جاری دی ،اشک زینب نالان مدینه دن

 

بس که مدینه اهلی بو احواله آغلیوب

دریای اشک ایلدی طوفان مدینه دن

 

آچدی محمد حنفیه زبان عرض

گل گئتمه یا اخا سنه قربان ،مدینه دن

 

فدا اولوم سنه یاخشی دگُل هوای عراق

آماندی گئتمه که عشاقه چوخ چتیندی فراق

 

هنوز دویمامیشوق یاحسین وصالوندن

نه نوع گؤز گوتوراقبیز گُلِ جمالوندن

 

باشوندا واردی کیمون شور عشقی ای قارداش؟

که ال چکوب گئدیسن بیله مُلک و مالوندن

 

بئله که سن گئدوسن قان ایگی گلور قارداش

دیار کرب و بلا ،کشف اولور مقالوندن

 

خطر ائدور بو سفر عرضیمی ائشید،گئتمه

چوخ احتیاط ائدرم شوکت و جلالوندن

 

خدا نکرده اگر باشیوه بیر ایش گلسه

محافظت کیم اولور بو بولوک عیالوندن؟

 

علیّ اکبره باخدوقجا گؤزلرون یاشالور

بویور گؤروم نه گئچر دم به دم خیالوندن؟

 

علیّ اصغره باخدوقجا غصه ناک اولوسان

بیر اوزگه فکره سالورسان منی ملالوندن

 

ائشیتدی قارداشینون عرضین اول خجسته جناب

آچوب زبان گهربار،بیله وئردی جواب

 

ائشیتدی قارداشینون عرضین اول خجسته جناب

آچوب زبان گهربار ،بیله وئردی جواب

 

دوست راهنده نه یالقوز خانماندان گئچمیشم

بلکه من جانان یولوندا باش و جاندان گئچمیشم

 

شمر سیلی ویرسا تاپشورّام سکینم اوف دئمز

من جفایه طالبم ،آه و فغاندان گئچمیشم

 

گر قاریشسا اکبرین قانی ،حبیبین قانینه

راضیم من،حق بیلور،پیر و جواندان گئچمیشم

 

اوز قوجاقیمده آپارّام تا که دشمن اؤخلاسین

من علی اصغر کیمی شیرین زباندان گئچمیشم

 

قوی بَلَشسین قانینه قولسوز علمداریم منیم

قارداشیم عباس تک سروِ رواندان گئچمیشم

 

ائتسه لر یوزمین خطا ،راه وفاده نوشدور

بیر بلاکش عاشقم من امتحاندان گئچمیشم

 

طالب جانان ایچون دنیا ندور؟ عقبا ندور؟

عاشق یکرنگم و هر دو جهاندان گئچمیشم

 

عین مطلوبیم منیم ،عین رضای دوست دور

عشق بازارینده هر سود و زیاندان گئچمیشم

 

ویرسالار مین زخم کاری سینمه خوشدور منه

حق یولوندا من بو جان ناتواندان گئچمیشم

 

وداع با قبر حضرت رسول اکرم (صلی الله)

 

رسول روضه سین اول نور دیدهٔ زهرا

زیارت ایلدی،عرضْ قیلدی یا جدّا!

 

مرخص ائت منی که مبتلای هجرانم

مسافِرِ رهِ کویِ وصالِ جانانم

 

سنون بو روضهٔ پاکون ،غم فراقنده

اگرچه ظاهر صورتده دیده گریانم

 

ولیک خدمتیوه عازمم حقیقتده

او دور که باطن معناده شاد و خندانم

 

چک انتظاریمی،گئچمز او قدر وقت که من

سنه بهشتیده مجروح و تشنه مهمانم

 

او عهدنامهٔ حقه اطاعتیم واردور

که من بیر عبد ذلیلم ،مطیع فرمانم

 

بو افتخار منه بسدی ،یا رسول الله

سنه مطیعم و الله یولوندا قربانم

 

ستمله قانی آخان طشتِ دشت یحیایم

بساط عشرتی باده گئدن سلیمانم

 

بلا چولونده نزول ایلرم که صرصر ظلم

ائدن هامی ورَقین پاره پاره قرآنم

 

منای عشقه علی اکبر آدلی اسماعیل

آپارّام ائتمگه قربان خلیل دورانم

 

نه قدر تیر جفا گلسه سینمه ویرّام

هجوم ائدنده بلا ،یکّه تاز میدانم

 

یانیمجا زینب و کلثوم کربلایه گئدر

که همدم غم و همراه آه و افغانم

 

او دم که دمده که گویا آچیلدی پردهٔ راز

که گلدی قبر نبی دن بو نوعیلن آواز

 

گرک بو یولدا اوغول آه و ناله کیم چکه سن

تحمل ایلیه سن ،شمردن ستم چکه سن

 

مباد اینکه دلِ قاتل اینجیسون سندن

کسنده باشیوی خنجر دمنده دم چکه سن

 

گؤزون باخا باخا دوغرالّا نوجوانلاریوی

او گون کی گونده اوغول سن مباد غم چکه سن

 

بلا چولونده گرک باش و جانیدن گئچه سن

مباد عرضهٔ تسلیمیدن قدم چکه سن

 

نظرده ایستیه سن قالمیا به غیر از یار

اوز اختیاریوه باشدان گرک قلم چکه سن

 

یتور سفارشیمی زینبه که سنده قیزیم

گرک تحمل ائدوب محنت و اَلم چکه سن

 

بلا چولونده علمدارسیز قالاندا حسین

مباد شعلهٔ آهونله سن علم چکه سن

 

گئدنده باشی آچوق راه شام شومه گرک

نقاب وار اوزوه زلف خم به خم چکه سن

 

به عزم شام قیلوب آفتاب پیغمبر

وداع مشرقِ قبر جناب پیغمبر

 

عزم عراق ائدوب شهِ گردون فر ،آتلانور

طبل رحیل چون دوگولور،لشکر آتلانور

 

صاق وصولوندا ،جمله جوانان هاشمی

دعوا لباسینی گینور یکسر آتلانور

 

آلمیش الینه قامت رعناسی تک علم

عبّاس نامدارِ وفا پرور آتلانور

 

اول دمنده بیر سمند سبک خیز خوش مرام

زین ائتدی خادمان،که علی اکبر آتلانور

 

گویا گؤرن دیردی اولور رفرفه سوار

معراج عزمینه گینه پیغمبر آتلانور

 

مین عزتیله چشم رکابه قدم قویار

درّ یتیم،او قاسم مه پیکر آتلانور

 

چون اهل بیت اگلشی،زرّین کجاوه ده

پیکان هواسی ایله علی اصغر آتلانور

 

فکرون گینه نه ائتدی تصور ((شکوهیا))

سیلاب وار ،اشکِ دو چشمِ تر آتلانور

 

وداع با حضرت فاطمه صغری (سلام الله)

 

سیندیردی سنگ حسرتیله فاطمه باشین

دوتدی باباسینین اتگین توکدی گؤزیاشین

 

دئدی یواش گئت ایشیم اولدی آه و ناله بابا

غم فراق سالوب گؤر منی نه حاله بابا

 

سالوبسان ایندی که گؤزدن،سنده قوی باری

اوپوم ایاقون ،ایاق ساخلا لامحاله بابا

 

خوشا او گونلره مسروریدیم وصالوندن

بیر آیریلیق غمی دوشمزدی هئچ خیاله بابا

 

اولوبدی ایمدی گونوم قاره،طالعیم قاره

فراق الینده نئجه گلمیوم ملاله بابا

 

سکینه نی آپارورسان،منی قویوب گئدوسن؟

مگر تفاوتی وار التکین عیاله بابا؟

 

یانوندا خاطر منظوردور سکینه قیزون

کنیز آپار منی باری او مه جماله بابا

 

علیّ اکبرین ابروسینون خیالی منیم

بوکوبدی قامتیمی،دؤندروب ملاله بابا

 

جواب حضرت امام حسین (علیه السلام)

 

آتاسی باغرینا باسدی،او طفل بیماری

سیلوب نه لطفیله گؤزیاشین ائتدی دلداری

 

بویوردی آغلاما چوخ ،گلمه آه و زاره قیزیم

سرشک چشمووی توکمه بو گل عذاره قیزیم

 

سنون سکینه کیمی تاب و طاقتون یوخدور

دؤزنمه سن ستمِ شمر نابکاره قیزیم

 

عروس سینه سینه داغ اوسته داغ چکر

سکینه باشه سالور قاره اوسته قاره قیزیم

 

گؤرنمسن علی اکبر فراقینی نئجه بس

گؤرر سکینه اولوب نعشی پاره پاره قیزیم؟

 

قضادن اولدی سنون قسمتون فراق،گرک

ئولینجه گؤز تیکه سن راه انتظاره قیزیم

 

حیات باقی اولا،یولّارام علی اکبر

سنی گلور گتورر من گئدن دیاره قیزیم

 

چکر همیشه گوگُل حسرتون فراق گونی

نئجه که مرغ خزان گؤز تیکر بهاره قیزیم

 

محمل کشان راه بلا چون اولوب روان

یوکلندی بار خانهٔ غم،کؤچدی کاروان

 

متاع مهر و وفا میر کاروان آپارور

نه احتشامیدی بو شاه کامران آپارور

 

بلای چرخ اولو بازار کربلاده رواج

که طالبان غم و درد،نقد جان آپارور

 

منای عشقیده سئچمز حبیبین اکبردن

فدای دوست ایچون پیریلن جوان آپارور

 

دیار کوفه ده شمرین جفاسی آز گؤرونور

یانینجا اِیلَمگه ظلم،ساربان آپارور

 

نئجه سکینه،نئجه فاطمه،نئجه کلثوم

مجسّم آهیله،فریادیله فغان آپارور

 

خمیده قامتیله زینب ،دمادم آه چکر

که دشمن اوسته عجب تیر ،عجب کمان آپارور

 

عروسه خصم نچون بیرده تازیانه ویرار

که گوشواره سینی شمره ارمغان آپارور

 

آناسی اصغره چوخ سو وئرور که قوّت اولا

ضعیف طفلیدی،پیکان دگنده قان آپارور

 

ائدوبله زلفینی چین چین ،قطاس تک داماد

سنان ایچون نه عجب تیر و نه کمان آپارور

 

شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات ورود اهل بیت (علیه السلام)

به مدینه

 

بشیر علم گوتوروب مدآه زینب تک

ایدوب لباسینی روزسیاه زینب تک

 

مدینیه یتوشوب چکدی ناله زاری

که ناله سی بوریوب کوچه نی وبازاری

 

ایدردی زمزمه سی لال بلبل سحری

ایدردی گریه سی شرمنده ابر آزاری

 

هنوزمطلبینی ایتممیشدی خلقه بیان

که ایتدی عالمه اظهار رنگ رخساری

 

دیردی چاوش صحرای کربلایم من

حسین فاطمه نون دردینین دل افکاری

 

ایدوم نچاره من زاری قویماز اسوده

بو قصه نین نه نهان ایتماقی نه اظهاری

 

رسول روضه سینه تا یتوشدی ایتدی نثار

نه قدرگوهر ویاقوت چشم خونباری

 

حسین ادین ایشیدوب دوتماقا صحیح خبر

دالنجا خلق هجوم آوراولدی اجباری

 

سوروشدولارهاچان اول شاه تاجدار گلور

نه طمطراقیده دور لشکری علمداری

 

گلور نه وقت جوانلارکه پیشواز ایتسون

علی اکبر او شبه رسول مختاری

 

یالان خبر لر ایشیدوق وقوعی اولمیاجاق

که شامل اولسا بیزه اطف حضرت باری

 

اهی چکوب بشیر خطاب ایتدی دوستان

آفاقی یاندورور بو جگرسوزداستان

 

قیزلار دوشوب امام ایچون اغیار ایاقینه

بلبل گلیندن اوتری دوشر خار ایاقینه

 

چون قتلگهده گوردی کسر اوغلونون باشین

آنا یخلدی قاتل خونخوار ایاقینه

 

اولقدر ضعفیله گینه انصاف شمره باخ

زنجیر ووردی عابد بیمارایاقینه

 

اهل مدینه چون ایشیدوب چکدی شورشین

ایولرسراسر اولدی عزا خانه حسین

 

قاره چکیلدی کوچه و بازاره سربسر

اهل مدینه چشمینه تار اولدی روزگار

 

هرگوشه چمنده حسینه دوتولدی یاس

بلبل غمین بنفشه حزین لاله داغدار

 

ریحان زلف قاسم و اکبرکیمی تمام

مشکین لباس گیردی جوانان گلعذار

 

هربیر آنا سینه سی خون جگردن دولوب اولوب

اصغرغمی ماثرطفلان شیرخوار

 

نه گوردی فاطمه هربیرگوگلده زمزمه وار

دیردی جده گینه خلق آرا نه همهمه وار

 

نه گریه دوربو گلورسرو دلستانیم اگر

نه ناله دور آچیلورطرف گلستانیم اگر

 

ندندورایلوسن اوضاع یاس آماده

گلوربابام منیم اول شاه کامرانیم اگر

 

نه مژده سین گتورن وارنه پیشوازه گیدن

گلوری جده علی اکبرجوانیم اگر

 

یقین اولورکه گل عندلیب گلشن وصل

قالوربو کنج قفسده بو مرغ جانیم اگر

 

جواب ویردی قیزیم دورسال ایمدی باشه قرا

النجه ساخلا بابان شاه کربلایه عزا

 

او حنجری که قویاردی دوداق پیمبراونا

دیوله شمرستمگرقویوبدی خنجراونا

 

دیوله سولدی عطشدن رخ علی اکبر

اورخ که گلشن آرا رشک ایدرگل تراونا

 

دوشوبدی قولسوز علمدارعمون او قامتی کیم

برابراولمازیدیسرو اونا صنوبراونا

 

کفنسیز اولما دی دشت بلاده نعش حسین

که دوشدی شعشعه آفتاب انوراونا

 

اگردیسم عطش اصغری یانار جگرین

نجه دیوم نجه سو ویردی بیر ستمگراونا

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع کانال گنجینه گذشتگان

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات ورود به شهر شام

 

سواد صفحه شام اول زمان که اولدی عیان

ووراردی سینیه زینب دیردی ناله کنان

 

نه شام- شام غریبان عالم غمدور

نهشام درد و غمی بلمورم نه عالمدور

 

نه شام دایم اسر تند باد ظلم و ستم

که قامتیم کیمی سرو و صنوبری خمدور

 

نه شام روی زمینی دوتوبدی ظلمت ظلم

بسان طره قاسم سواد اعظمدور

 

سواد شام دگل چرخ گوردی من گلورم

چکوب قرا ایدوب اماده بزم ماتمدور

 

سواد شام دگل مرکز مصیبتدور

خرابه منزلیمی ایتماقا مصممدور

 

چو لاله باغریمی داغلار منیم بو خطه شام

گل و کیاهی که هر چند سبز و خرمدور

 

نه خاک غمدی چکر باشه پیشوازه گلور

مگر نسیمی بو شهرین منیله همدمدور

 

ایستردی ظلمی بلکه یتورسون تمامه شمر

غم کاروانینی یتوروب شهر شامه شمر

 

چون اهل شام ایتدیله پیرایه چیخدیلار

شوقیله اهلبیته تماشایه چیخدیلار

 

روم و حبش کنیزی سرغین ایشتدولر

هر کیمسنه بیر اوزگه تماشایه چیخدیلار

 

افاقه سالدی غلغله فریاد اهلبیت

شام اهلی چون ایشتدیله غوغایه چیخدیلار

 

باشدان ایاقه لاله تک الوان گیندیلر

نرکس کیمی گوز اچدیلا صحرایه چیخدیلار

 

گورسونله چوخ حقیر اسرانی بو فکریله

قصر بلند و غرفه بالایه چیخدیلار

 

هر رهگذرده غرفه و بامه یغشدیلار

هر بیر باند مسکن و ماوایه چیخدیلار

 

تا بلکه تار موینه وورسون سکینه چنگ

اللرده تار و چنگ تعدایه چیخدیلار

 

اهل حرم نوایه گلوب ویردی سس سسه

چوخ ناله لر او گنبد مینایه چیخدیلار

 

چون پا برهنه کوچه شامی دولاندیلار

بو مهر وماهه باخ نجه بی سایه چیخدیلار

 

شام اهلی گوردولر که گلور زار و خسته ای

سجاد ماسوایه امام دست بسته ای

 

چون کوفه ده فریضه ظهری ایدوب تمام

عصرین امامیدور گلوب ایتسون ادای شام

 

هر دمده اشک چشمیله تجدید ایدر وضو

بو رسمی اورگدوب اونا چون شاه تشنه کام

 

باشی خطبده هوشه گیدر گاه ضعفیدن

گاه اگلشور که ایلر عجب سجده و سلام

 

زنجیره باغلانوب دورا بلمور دم قعود

گاهی رکوع نیتین ایلر گهی قیام

 

ذکری اولوبدی وا اصفا وا مصیبتا

فریاد یاحسین اونا تکبیره الحرام

 

صف صف جماعت اسرا ایلر اقتدا

چکمزقطارناقو زینب عبث نظام

 

طاق هلال ابروی سلطان کربلا

 هرسمته یوز چوورسه اودور قبله سی مدام

 

دوشموش نظامه سلسله کاروان غم

پا بسته دل شکسته گلور بیر بلوک حرم

 

رئیس سلسله علیا جناب بانوئی

سیاه پوش عزادار وااخا گوئی

 

باخوب جداده سر پادشاه تشنه ابه

زمینه چشم تریندن روان اولورجوئی

 

جکوب کنارینه بیر دختری رقیه لقب

نجه رقیه سیه چشم نازلی اهوئی

 

ویروبدی چنگل مژگان چشم نازینه دل

عقاب الینده گرفتار اولوبدی تیهوئی

 

گورنده چشمین ایدر هایهوی شور چنون

که بلمورم اونا نه سحر ایدوبدی جادوئی

 

گلور بسان کنیزان روم و هند و حبش

اولوبدی بسته ظلم اهوان مینوئی

 

گشاده عارضی گلگون ماه رخساری

خمیده قامتی سرو و هلال ابروئی

 

عتاب و ظلمیله خسته ضعیف اندامی

لطیف جسمیله بسته لطیف بازوئی

 

یوزون قویوب بیری کوهانه خواب نازه گیدوب

که پشم ناقه ارا گزلنوب ملک خوئی

 

اوچوب گیدوب بیرینین کربلایه مرغ دلی

اولوبدی قمری نالان سرو دلجوئی

 

بیری جداده باخور محو اولور گیدور هوشه

ایدوبدی صورتی بیجان اونی پری روئی

 

بیری دیدی نه چمندن سن ای گل سیراب

سکینه باخدی سر سر شاه دینه ویردی جواب

 

نه من بو پادشهین گوهر هزینه سیم

که افتخار ایلرم خاک استانه سیم

 

او نوجوان که دوتوب خال و زلفی قانیله رنگ

اسیر ایدوب منی پابند دام دانه سیم

 

کمند زلفی نه بیر شامه تک منی گتوروب

که بلکه عزم فرنگ ایلسه روانه سیم

 

شکار ایدوب منی اهوی زخمدار کیمی

خدنگ غمزه خون ریزینین نشانه سیم

 

همیشهشره گلوب ناله ایتمیوم نیلوم

که عشق گلشنینین بلبل ترانه سیم

 

همیشه شوره گلوب ناله ایتمیوم نیلوم

که عشق گلشنینین بلبل ترانه سیم

 

گیدوبدی تاب و توانیم بو شمر بیرحمین

زبسکه خسته و مچروح تازیانه سیم

 

بو نه فراق نامه دور اخر شکوهیا

دفتر غریب خامه غریب و بیان غریب

 

 شکوهی مراغه ای

منبع کانال گنجینه گذشتگان

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

بسته شدن راه فرات

 

یتوشدی لشک کین اچدی ال تعدایه

فراتی ایتدیله مسدود ال طاهایه

 

دل سکینه عطشدن یانوب کباب کیمی

حرارت جگری حر افتاب کیمی

 

دل سکینه عطشدن اولوبدی قان از بس

ویرردی گوز یاشینا رنگ لعل ناب کیمی

 

گورردی اصغری لب تشنه چون اناسی اونون

توکردی یوزدن عرق شرمیدن گلاب کیمی

 

گورردی چوخ سولوب العلی گلستانی

تو کردی زینب اودم گوز یاشی سحاب کیمی

 

سارالموش عارضه اشکین هامی ایدر افشان

اچان خزان شده گلشنده پر غراب کیمی

 

دوتوب سکینه عطشدن عموسینین اتگین

قوریان مشکینه سورتردی یوز تراب کیمی

 

بو حالی چونکه گوروب اه و ناله زینب

صعود ایدوب گوگه دعوات مستجاب کیمی

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع کانال گنجینه گذشتگان

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات حر و برادرش مصعب و غلام حر

 

گوردی سپاه کینه ایدر عزم کارزار

میدان حیرت ایچره دیدی حر نامدار

 

بیر طرفده گورورم شعله چکر نار جحیم

بیر طرفده آچیلوبدور در جنات نعیم

 

بیر طرفده گور ایدر خشک گل دینی سموم

بیر طرفده گور آچار غنچه ایمانی نسیم

 

بیر طرفده گورونور سیر گلستان وفا

بیر طرفده قورولوب دانه و دام و زر و سیم

 

عاشقانه دیرم گاه گیچوم جانیمدن

که سالار قلبیمه یوز دغدغه شیطان رجیم

 

آز قالور که من اولام قلزم حیرتده غریق

سن یتوش دادیمه ای خالق رحمان و رحیم

 

امتحان عاشقینی جانیله ایلر معشوق

ایتمه بو گونده خجالت منی ای رب کریم

 

بار الها منی تیز ایله بو مظلومه فدا

قور خورام اولمیا قسمت منه بو فیض عظیم

 

مرحبا باشیمه ای عشق گتوردون گینه شور

دو شدی بو ظلمت آرا قلبیمه بیر لمعه نور

 

جانیمی ترک ایلیوب طالب جانان اولدوم

دینیده ناقصیدیم یاخشی مسلمان اولدوم

 

یاخشی توکدوم یره بو چولده خس و خاشاکی

طالب سرو و گل و سنبل و ریحان اولدوم

 

شکر صد شکر بو میخانیه دوشدی گذریم

بیر قدح نوش قیلوب همدم مستان اولدوم

 

من هارا بیله سعادت هارا صد شکر اولا چون

ذره دن کمتر یدوم مهر درخشان اولدوم

 

باشیمه وه نه عجب شور گتوردون ای عشق

یاندوروب حرقتی مجنون کیمی سوزان اولدوم

 

ایتمرم حوری و غلمانه هوس من اصلا

بو دل آرامه که من عاشق نالان اولدوم

 

شمشیرین آسدی بوینونا اشک روانیله

گلدی حضوره سویلدی آه و فغانیله

 

درگاهیوه حسین آقا عصیان گتورموشم

روی سیاه و دیده گریان گتورموشم

 

بلدوم که لطفو مرحمتون بی شماریدور

باعث اودور که جرم فراوان گتور موشم

 

تقصیریمی گذشت ایله سیندرما قلبیمی

گور التماسه بیردل نالان گتورموشم

 

قورخوتموشام اشاقلاری چوخدور خجالتیم

عفو ایت گلن قلب پشیمان گتورموشم

 

اول صفحه جمال علی اکبره سنی

ویرم قسم شفاعته قران گتورموشم

 

بیر اوزگه زاده یوخدی گمانیم جنابوه

ایتسن قبول جانیمی قربان گتورموشم

 

بیر مدتی ایلموشم خدمت یزید

بو صون دمیمده حقه من ایمان گتورموشم

 

گلدیم یولوندا قانیمه غلطان اولام بوگون

بو قامتیمی زینت میدان گتورموشم

 

فرمایش ایتدی شاه شهید ایتمه غم بسی

نومید اولمیوبدی بو در گاهیدن کسی

 

او دمده عرض ایلدی حر امام دورانه

مرخص ایت منی یوز دوندروم بو میدانه

 

نگاه مرحمتین کیمیای خالصدور

حضورینده آقا قوی باتوم قزل قانه

 

ایشتدی بو سوزی فرمایش ایتدی شاه شهید

چکل بو مرحله هولناکیدن یانه

 

آخان سو چشملری قاندی گللری یاره

نهالی نیزه قدم قویما بو گلستانه

 

قالوبدی اهل و عیلین گوزی یولوندا سنون

گل ایمدی خانه عیشین سن ایتمه ویرانه

 

دیدی اماندی منی قووما آستانیندن

وگر نه اود وورار آهیم جهان امکانه

 

منم او مور که تحفه گتورموشم بیر جان

بسان پای ملخ حضرت سلیمانه

 

همی اوزوم همی قارداش همی ایکی اوغلوم

فدا بو خاک ره اهل بیت نالانه

 

قیتدی رزمگهه اذن ایتدی چون حاصل

جهیمه تیغیله چوخ کسلر ایلدی واصل

 

چو زخمدار اولوب اول قوم نابکار ایچره

بلشدی قانینه میدان کارزار ایچره

 

توکولدی استینه لشکر ز بسکه فوج بفوج

که قالدی جسمی اونون گردیله غبار ایچره

 

گون ایسیسینده یاناردی کباب تک جگری

گلردی شوره دیردی اوسوز نار ایچره

 

هزار شکر بو عالمده کامیاب اولدوم

که حسرتیم داخی یوخدور بو روزگار ایچره

 

بو یاره لر که وورورسوز بو قانلی پیکریمه

گل شکفته دی بو گلشن بهار ایچره همیشه

 

وار منیله عشق قامت جانان

اونون محبتی واردور بو جان زار ایچره

 

نه گوردی مصعب او دمده اول یل دوران

که ایتدی قارداشینی خصم قانینه غلطان

 

اولوب او دمده امام زمانیدن ماذون

گلوبدی رزمگهه اولدی مرگینه ممنون

 

او دشمن استه چکوب تیغ ایلیوب حمله

ایدوب او دامن هامونی کشته دن مشحون

 

او دم او شیر دلیر استینه هجوم ایتدی

سپاه نحس عمر سعد بیدین و مالعون

 

خدنگ و تیر سنانیله ایتدیلر مجروح

زبسکه قانی آخوب اولدی غرق لجه خون

 

گلوب برابره حر شهیدین اوغلی علی

گوروب بو نوعیله اوضاع چرخی دیگر گون

 

اوآهنین دل اولان خصمه تیغ فولادی

او چولده قویمادی سیماب وار صبر سکون

 

توکولدی خون عدو بسکه اولدی رنگا رنگ

بسان دامن گلچین او دامن هامون

 

اودا او بزم بلاده ایاقیدن دوشدی

که اولدی شوقیله سرمست باده گلگون

 

غلام حر وفادار ایدردی نظاره

حباب وار گوروب جام عیش چرخی نگون

 

می شهادتی شوقیله نوش جان ایتدی

زهی سعادت جاوید طالع میمون

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع کانال گنجینه گذشتگان

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات حضرت علی اصغر (علیه السلام)

 

بلا چولینده شهنشاه آسمان درگاه

یگانه گوهر گنجینه فنا فی الله

 

گوروب که یوخ کمکی تحت چرخ میناده

گمانی بیر کسه گلمزبو دار دنیاده

 

ایدوب او شمس حقیقی شرف و غربه نظر

نه بلکه ذره بذره جهان ایجاده

 

سوای اصغر لب تشنه گورمدی بیر کس

او قابلیتی یوخدور که گلسین امداده

 

اسوب امام زمانین نسیم مرحمتی

او طفل تشنه لبین گیتدی طاقتی باده

 

هوای عشق دوتوب بند بندینی نی تک

باشیندا شور حسینی گلردی فریاده

 

یوز اضطرابیله گهواره مرصعدن

اوزین آتوب یره اول شیر خوار شهزاده

 

او شیر خواره نی ایله چکردی جذبه عشق

که شیر بچه نی چکمز او نوع قلاده

 

سیزیلدیوب جگری اود دوتوب کباب کیمی

گلوب نوایه رگ و ریشه سی رباب کیمی

 

دیردی قانه بو گون تشنه ام نه تشنه شیر

که قان ایچر سودی ترک ایلینده بچه شیر

 

تمام عشق حسینی بروز ایدر مندن

نجه که ذره دن ایلر ظهور مهر منیر

 

اگرچه طفل صغیرم دگل منیم قتلیم

خدای اکبر و اعظم یانیندا جرم صغیر

 

اگرچه تشنه ام آب فراته یوخ میلیم

که اشک زینب ایدوبدور منی جهاندان سیر

 

بلانی قسمت ایدنده من اولموشام مغبون

که با تفاوت اولوب حصه صغیر و کبیر

 

من فدای حقه اوخ ویروبدولر قسمت

علی اکبره مین زخم نیزه و شمشیر

 

آناسی آلدی او طفلی قوجاقه چکدی فغان

گلوب مقابله عرض ایتذی ای امام زمان

 

چشم خماری لعل لبی می پرستیدی

اول تشنکام شیر عجب شیر مستیدی

 

مدهوش اولوبدی بیر دم آیلماز بو نشئه دن

از بسکه مست باده جام الستیدی

 

قارداشینین دالنجا گید ر آه و زار ایدر

زنجیر زلفینه  دیه سن پای بستیدی

 

بو طفلی من جنابووا قربان گتورموشم

هر چند اوشاقدی جاه و جلاله شکستیدی

 

هر چند بو صغیریدی گوگلوم ایوینده لیک

مهر علی اکبریله هم نشستیدی

 

آچموش چو شاهباز قضا پنجه ستم

(مضطر) قالوب کبوتر دل زیر دستیدی

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

استفاده از مطالب بدون ذکر منبع غیر شرعی است

منبع کانال گنجینه گذشتگان

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات ورود به مدینه

 

مدینیه یتیشوب کاروان درد و الم

بشیری ائتدی مخاطب جناب زینب او دم

 

گئدوب مدینیه نقل ایله آه و زاریمدن

که دوتسون عالمی غم،شرح روزگاریمدن

 

اشاره ابر بهاره ائدوب جوابینی وئر

بیری سوروشسا اگر چشم اشکباریمدن

 

مدینه اهلینه بیر لاله دَر الونده آپار

نمونه بو دل خونین و داغداریمدن

 

بیر ایله گرم ازل رعد و برق صحبتی سال

که ویر مجالسه اود آخر آه و زاریمدن

 

بو سیل اشکیمی گور خلقی بیر خبردار ائت

مباد قاچمیه بیر کیمسه رهگذاریمدن

 

سر بریدهٔ خورشید انوری گوستر

اگر خبر دوتالار شاه تاجداریمدن

 

خبر یتور اونا بیر رمزیله که چون نگران

قالوب بو شهریده بیر یار شهریاریمدن

 

خزان اولان چمنون ذکرین ایله سوز دوشسه

علی اکبریم اول نوگل بهاریمدن

 

فراقه طاقتی چوخ قالمیوب آیرما داخی

عروس نقلینی داماد گل عذاریمدن

 

خمیده قامت کلثوم وصفین ایله بیان

دوشنده صحبت علمدار جان نثاریمدن

 

بشیر علم گوتوروب مدّ آه زینب تک

ائدوب لباسینی بخت سیاه زینب تک

 

مدینیه یتیشوب چکدی نالهٔ زاری

که ناله سی بوریوب کوچه نی و بازاری

 

ائدردی زمزمه سی لال بلبل سحری

ائدردی گریه سی شرمنده ابر آزاری

 

هنوز مطلبینی ائتمه میشدی خلقه بیان

که ائتدی عالمه اظهار رنگ رخساری

 

دیردی چاوش صحرای کربلایم من

حسین فاطمه نون دردینون دل افگاری

 

قیلوم نه چاره منِ زاری قویماز آسوده

بو قصه نون نه نهان ائتمگی نه اظهاری

 

رسول روضه سینه تا یتیشدی ائتدی نثار

نه قدر گوهر و یاقوتِ چشمِ خونباری

 

حسین آدین ائشیدوب دوتماقا صریح خبر

دالیجا خلق هجوم آور اولدی ،ائل جاری

 

سوروشدولار هاچان اول شاه تاجدار گلور؟

نه طمطراقیده دور ،لشکری؟ علمداری؟

 

دیلّه قاسم اولوبدور عموسینه داماد

خضاب الینده وار اگنینده رخت گلناری

 

گلور نه وقت جوانلار که پیشواز ائتسین

علیّ اکبر او شبهِ رسول مختاری

 

یالان خبرلر ائشیتدوق وقوعی اولمیاجاق

که شامل اولسا بیزه لطف حضرت باری

 

آهی چکوب بشیر خطاب ائتدی دوستان

آفاقی یاندیرور بو جگرسوز داستان

 

دوشدی عروس یار ایچون اغیار ایاقینه

بلبل گلوندن اوتری دوشر خار ایاقینه

 

چون گوردی سینه سینه حسینون قویار قدم

زینب دوشندی شمر ستمکار ایاقینه

 

چون قتلگهده گوردی کسر اوغلونون باشین

لیلا یخیلدی قاتل خونخوار ایاقینه

 

خصم ائتدی دست و بازوی عبداللهی قلم

گویا اونی آپاردی علمدار ایاقینه

 

اول قدر ضعفله گینه انصاف شمری گور

زنجیر ویردی عابد بیمار ایاقینه

 

داماد عروسیله نئجه آیریلدی بیلمیرم

زنجیریدی او زلف سیه کار ایاقینه

 

دوشدی سکینه سوز عطشدن الینده جام

عباس باوفا و علمدار ایاقینه

 

اهل مدینه چون ائشیدوب چکدی شور و شین

ائولر سراسر اولدی عزاخانهٔ حسین

 

اهل مدینه ایلدیلر بس که آه و زار

رخشنده برق اولدی خجل،ابر شرمسار

 

قاره چکیلدی کوچه و بازاره سر به سر

اهل مدینه چشمینه تار اولدی روزگار

 

هرگوشهٔ چمنده دوتولدی حسینه یاس

بلبل غمین، بنفشه حزین، لاله داغدار

 

ریحان زلفِ قاسم و اکبر کیمی تمام

مشکین لباس گیدی جوانان گل عذار

 

ذکر اولدی بس که محنت داماد نامراد

متروک اهل عشق اولوب صحبت نگار

 

هر نو عروس قاسم ایچون ساخلیوب عزا

در بسته حجله ،شانه و آئینه پُر غبار

 

پستان دایه خون جگردن اولوب دولو

اصغر غمی مآثر طفلان شیرخوار

 

مدینه اهلی ائدوب اهل بیته استقبال

نه گوردیلر که گلور کاروان درد و ملال

 

نه اهل بیت! باتوب جمله سی ملاله گلور

فراق داغی گوگلّرده مثل لاله گلور

 

وجودی محوْ اولوب،غصه دن گلور زینب

گوزه گورونمز اوزی هیئتی خیاله گلور

 

نجه فغان! نجه زینب! بیر نظر گوره نون

ئولونجه گوشینه فریاد آه و ناله گلور

 

قرا ساچی آغاریب ،سرو قامتی بوکولوب

سولوب جمالی،دوشوبدور بیر اوزگه حاله گلور

 

بلا چولنده چوخ ابرو کمان جوانی ئولوب

اودور که قامتی غمدن دونوب هلاله گلور

 

خمیده قدّی کمان ،شعله ناک آهی خدنگ

همیشه چرخ ستمکاریله جداله گلور

 

رسول روضه سینه دردین ائتمگه اظهار

یتوبدی درد و غمی سرحد و کماله گلور

 

یتوب مدینیه زینب دوتولدی یاس حسین

ئولونجه ایلدیلر اهل بیت شیون و شین

 

 شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

کوچ از خرابه شام

 

گلدی وداع ائتمگه زینب سکینه سین

ائتدی خطاب قبرینه چون قویدی سینه سین

 

قبرون عزایه باتدی ،مگر سپدی باشه خاک

یاسون دوتوب لحد،که اولوب بیله سینه چاک

 

باش چکمز آفتاب جهانتاب هر صباح

دردون گوروب زمانه چکر آهِ شعله ناک

 

سندن منی دییردیم اجل ائتمسین جدا

سندن صورا سکینه،اجلدن داخی نه باک

 

دؤر گؤر گئدر منیله نئجه بیر قوری نفس

زلفونده مرغ دل قالور ،ای روحنا فداک!

 

سنسیز مدینیه یئتیشینجه گر ئولمَسم

بو غصه دن هلاک اولورام،غصه دن هلاک

 

سندن صورا داخی نه امیدیله بیلمیرم

بو خاک و باد،آتش و آب ایلر اشتراک

 

چکسم دالونجا کوی عدمدن قدم،منی

ائتسین هلاک تیغ اجل ای وجود پاک!

 

سس گلدی ناگهان دل زار سکینه دن

تا یئتدی گوش و هوشه مزار سکینه دن

 

یاخشی گئدورسن عمه او جانان اولان یئره

گلزار وصله مرغ دل و جان اولان یئره

 

عرضیم بودور ای عمه،یولون دوشسه اکبریم

دشت بلاده قانینه غلطان اولان یئره

 

اول قان ایچینده آهوی چشمی باتان چؤله

اول خاک ایچینده زلف پریشان اولان یئره

 

دون باشینه ازل ،صورا دوش خاک پاینه

قوی بیر یوزون بو جانه او قربان اولان یئره

 

سویله علی اولیدی سپر کاش گؤزلریم

سینونده اول نشانهٔ پیکان اولان یئره

 

من چون گلنمدیم سن اوزون رنجه قیل قدم

گل بو سرشک چشمیله ویران اولان یئره

 

من کوی وصله ،بلبل ائدر گلشنه هوس

زاهد بهشته،حوری غلمان اولان یئره

 

شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

زبانحال فاطمه عروس در خرابه شام

 

آل رسوله اولدی خرابه مکان گینه

گلدی نوایه زینب بی خانمان گینه

 

پربسته بلبلان گلستان کربلا

ویرانه گوشه سینده دوتوب آشیان گینه

 

زینب غریب،منزل بی فرش و بی چراغ

قان آغلادی او حاله زمین و زمان گینه

 

یلدا دگُل سکینه ایله یاس دوتماقا

ماتم لباسی دور گیونوبدور جهان گینه

 

انجم دگُل بو بخت عروسی گؤروب تؤکر

گؤزیاشینی ملائک نُه آسمان گینه

 

گون ایلمز طلوع که قتل حسین ایچون

آه زمانه دور اولور آتشفشان گینه

 

اولماز شکفته لاله،دگُل موسم بهار

چون قتلگاه،گلشن اولور باغریقان گینه

 

فریاد عندلیب دگُل بو،یقین چکر

گلزار ماتم ایچره (شکوهی) فغان گینه

 

اولماز اگرچه شرحیله زینب غمی تمام

بیر اؤزگه محنته قلم آچمیش زبان گینه

 

قاسم فراقی بیر گئجه کنج خرابه ده

ائتدی عروس گؤزلرینی خون چکان گینه

 

صبح اولوننجا سینه ائدوب چاک ، آغلیوب

انجم تک ائتدی قطرهٔ اشکین روان گینه

 

دیردی وار نه منیم تک جفا چکن قاسم

نه وار سنون کیمی عالمده پر محن قاسم

 

تؤکندی عمریمی درد و غم فراوانون

هاچان اولور که ائدم من بو جانی قربانون

 

اسیر درد وغمم،بیر یوزون گوریدیم کاش

نه ایله وصلون اولیدی ، نه بِیله هجرانون

 

ایلان ویران یاتار امّا منیم یوخوم گلمز

دوشنده خاطریمه زلف عنبر افشانون

 

فراقه دؤز دیدون ای ماه، منده که دؤزدوم

دؤزوم نه وقته کیمین ؟ طول چکدی فرمانون

 

گئجه صباحه کیمی ناله چکمیوم نیلوم

ویروب بو گویلومه بیر یاره تیر مژگانون

 

کسر نه صبریمی دایم او زلف مشکینون

آلور نه جانیمی بیر دفعه چشم مستانون

 

ائدیلّه شکوه ملکلر (شکوهیا) بسدور

یتیشدی گویلره بیچاره آه و افغانون

 

 شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

زبانحال فاطمه عروس در اربعین

 

عروس باغرینا باسدی مزار دامادی

جهانه غلغله سالدی بو نوع فریادی

 

اولوبدی محو گؤگُل ،بیلمز عرض حالی ندور

نه فهم ائدر که جوابی ندور،سؤالی ندور

 

عم اوغلی یؤخدی منیم سندن اؤزگه بیر فکریم

سنونده بیر دی گؤروم گؤگلُوین خیالی ندور؟

 

اولاندا باشیمه شام اهلی جمع،فهم ائتدیم

محبت عالمینون عزّت و جلالی ندور

 

ایاق یالین باش آچوق چولّره دوشوب بیلدیم

که عشق شیوه سنون سرحد و کمالی ندور

 

نئجه بهشته دیلّر غم و ملال اؤلماز

بو گؤگلومون سر کویینده بس ملالی ندور؟

 

بهشت گُللّرینه باخما دور تماشا قیل

یوزومده گؤزلریمون،گؤر سرشک آلی ندور

 

یوزومده قانلی گؤزوم یاشینی گؤر ای قاسم

بهشت حوریلرون زینت و جلالی ندور

 

تاپا ریاض بلا،خم قدیمدن آرایش

بهشت گلشنینون سرو یا نهالی ندور

 

بو گلستاندا (شکوهی) سن ایله زمزمه ای

که عندلیبون او بیهوده قیل و قالی ندور

 

شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

دیر راهب

 

یتوشدی قافله درد و غم کلیسایه

دیوله راهب او دم چیخدی چون تماشایه

 

مگر نه واردی جهان دیردور فلک ناقوس

که گوش و هوشه یتر اه و ناله و افسوس

 

گلور نه طبل صداسی نه های و هوی سسی

که ایلر عالمی مبهوت ادمی مایوس

 

نه گوردی سینه وورار اهل بیت ناله چکر

یتر قولاغینه اواز نی نه ناله کوس

 

نه اه و ناله گوزه شعله شعله اود گورونور

بو اتشی گوره سن یاندوروبدی هانسی مجوس

 

گرفتگیریدی حواریان یهودایه

ویا اسیر ایدوب اصحاب کهفی دقیانوس

 

رئیس سلسله دور بیر امام تشنه جگر

که تار زلفینه بیر اهل سلسله مانوس

 

اگر او زلفی دگل رشته نظام جهان

ایدوبدی هر تلی یوز مین گوگل نچون محبوس

 

مسیح چرخ چهارمده روز و شب دولانور

که بلکه بیر گون الا خدمتینده اذن جلوس

 

ایدر خجل لب معجز بیانی عیسانی

گلور نوایه دیر ای گروه نصرانی

 

تعجم نجه ناقوس دور دل زینب

دوشوبدی غلغله سی دیر تک کلیسایه

 

چکوب کمندیله قوم یهود داره منی

تحمل ایلمیشم نسبتیم یوخ عیسایه

 

دوشر اذیته روحی اولور گونی قاره

اگر بو درد دلیمدن دیسم مسیحایه

 

زبسکه فرقه اسلامی بیو فا گوردوم

امید باغلاموشام زمره نصارایه

 

او ظلملر که بیزه ایلیوب مسلمانلار

گورونمیوب ایده ترسا او ظلمی ترسایه

 

او قدر اینجیمیشم امت بیمبردن

چووورموشم یوزیمی کعبه دن کلیسایه

 

راهب فغانه گلدی ایدوب دلدن آه و زار

نطقه گلوبدی عرض ایلدی ای بزرگوار

 

نطقین فصیح احمد مختارسن نه سن

حسنون ملیح یوسف بازارسن نه سن

 

عیسی غلامدور سنه مریم کنیز دور

سن کایناته سید و سالارسن نه سن

 

عیسی گیجه گونوز باشیوه دور ایدر سنون

سن مرکز بو کنبد دوار سن نه سن

 

لعلین مسیح وار ویرر مرده جسمه جان

سن باوجود بو ، گینه بیمار سن نه سن

 

اهل حرم تمام سنه باغلیوب امید

بو بیر بولوک عیاله برستار سن نه سن

 

محو اولموسان مگر گل روی سکینیه

یا طره عروسه گرفتار سن نه سن

 

عدو او بیردن الدی مبالغی زر وسیم

امام تشنه لبین باشین ایلدی تسلیم

 

الوب او باشی خلاصه او بیر دیرانی

زبسکه واریدی قلبینده نور ایمانی

 

گتوردی دوده اهیندن ایتدی مشک الود

گلاب سبدی اونا اشک چشم گریانی

 

قویوب حریر سریر استینه کلیساده

هزار عزتیله اول عزیزه مهمانی

 

گلوب مقابله تعظیم قیلدی عرض ایتدی

فدا اولوم سنه ای ملک عشق سلطانی

 

مزین اولدی بیزیم کلبه محقریمیز

مشرف ایلموسوز سیز بو کنج ویرانی

 

مسیح بو گیجه یردن گوگه چکر منت

غبار اهون اونا ویردی فیض روحانی

 

مفاخرت نجه ایتمز بهشته صحن کنشت

که رشک حور و قصور ایتدون ارمنستانی

 

هانی لیاقتی خاک رهونده بای انداز

اچوم ورق ورق انجیلی بلکه قرانی

 

دگل جمالون اگر افتاب عالمتاب

نچون اولوب درو دیوار بیله نورانی

 

گلوب زیارتیوه جمله انبیای عظام

جمالون ایتدی کلیسانی کعبه ثانی

 

بیمبر امتی تک ایلمز ارامنه ظلم

بو باره دن بیزه لازیمدی شکر یزدانی

 

نه دینده دور بو نه مذهب که بیله ذلتیله

نه ارمنی نه یهود الدورر مسلمانی

 

بویوردی کعبه منم راهبا کنشت منم

نه فرق ایدر منه دوزخ منم بهشت منم

 

منیکه صاحب ملکم منه نه زشت و نه خوب

بهار ایچون گل اولار خاریدن مگر مرغوب

 

ایدن او کافری مسلم بو مسلمی کافر

منم که واردی الیمده همیشه جذب قلوب

 

جفای شمر ستمگردن انجمز گوگلوم

که قیس ایچون سگ لیلا دگل مگر محبوب

 

نه سوسه شاهد غیبی بیزه اودور مقصود

نه ویرسه دوست حقیقی بیزه اودور مطلوب

 

اولوبدی بزمینه مطلق وجودیم ارایش

یزید چوبیله ایلر نچون منه سرکوب

 

جداده یوسیفینین باشی مصر شامه گیدر

کنشتی کلبه احزان ایدن منم یعقوب

 

نه اولدی قانینه غلطان منیم کیمی یحیا

نه ایتدی درده تحمل منیم کیمی ایوب

 

او پیر دیرین او دم قلبی نوریله دولدی

اچولدی پرده اسرار اهل کشف اولدی

 

شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

غزل

 

دلدار الینده اولسا هر گول

گوللردن اولور او بختور گول

 

گلزار ندیر بو عارضین تک

نه آل، نه تازه­ دیر، نه تر گول

 

پروانیه، بولبوله جمالین

هر شام چراغ، هر سحر گول

 

آیینه­ ده بیر گون امتحاناً

گل گؤر نه شکوهیلن گولر گول

 

زلف و رخووی سالیر خیاله

هر سنبله کیم، اسر، دگر گول

 

گوللر منی محو ائدر، یوزوندن

بیر عاریه رنگ آلیب مگر گول!

 

خوناب سرشکین ای (شکوهی)

بو یئر یوزون ائتدی سربسر گول

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

غزل

 

پیر میخانه یه باخ، جمده نه وار، کی ده نه وار؟

بخششه سیر ائله، حاتمده نه وار، کی ده نه وار؟

 

بیر قدح سالدی ایاقدان سنی، بیچاره حریف

پی آپار گؤر من ایچون جام پیاپی ده نه وار!

 

گؤرم­ین گوشه­ ی چشم سیه جانانین

نه بیلیر گوشه­ ی میخانه ندیر؟ می­ده نه وار؟

 

نقدر وار نفسیم، چکمییم افغان، نئیلیم؟

بیر قورو ناله­ دن اؤزگه، دئ گؤروم نی ده نه وار؟!

 

جانیمی مالیمی آلدین، داخی ظالم بسدیر

بو (شکوهی) دئدیگین مفلس لاشئیده نه وار؟

 

 مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

در مدح حضرت علی  (علیه السلام)

 

ذوالفقارون یا علی چون فرق اعدادن گچر

شرح تعریفی اونون دنیا و عقبادن گچر

 

لاله و گل فیض لطفوندن سنون رونق تاپار

هر سحر باد صبا چون باغ و صحرادن گچر

 

مهری قیترماق ندور گر صرصر قهرون اسه

مشعل خورشید بزم چرخ خضرادن گچر

 

واقف اسرار غیبی سن بولور سن یا علی

هر عمل کیم قدرت خلاّقِ یکتادن گچر

 

هر کیمه بیر گوشۀ چشمونله گر ایتسن نظر

شأنیده اسکندر و شوکتده دارادن گچر

 

عاشق دیدار و مشتاقِ سرِ کویون سنون

وصل باغ جنّت و غلمان و حورادن گچر

 

جام مهروندن سنون عالمده هر کیم مست اولور

عارضی محشر گونی گلبرگ حمرادن گچر

 

نقد جان ویرماق یوزون گورماق اگر ممکن اولا

ای سنه جانیم فدا کیم بیله سودادن گچر

 

یا علی آلسا (شکوهی) سندن انعام قبول

نظمی نظم گوهر و دُرِّ مصفّادن گچر

 

شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات راه شام

 

گورنده  نیزه ده رخسار اکبری گل تک

گلوردی  شوره سکینه  دیردی بلبل تک

 

جداده  عارض داماد چون گوروندی عیان

عروس سویلدی قاسم اولوم سنه قربان

 

بو آهیمون اودی هجرونده آسمانه دگر

نه بلکه  عرش معلایه  هم زبانه دگر

 

خدنگ  و خنجر  اهل جفا سنه قسمت

منه  بو ناله و فریاد  عاشقانه  دگر

 

فراق  الینده  عم اوغلی  زبس که مبهوتم

کی بولمورم  باشیما  هر نه تازیانه دگر

 

ایدنده  باشلارا  لیلای بخت قاره نظر

دیردی  من سنه قربان  اولوم علی اکبر

 

آلان  قراریمی الدن  او زلف مشگیندور

نه  زلف گردن جانه کمند پرچین دور

 

گتوردی  لاله روخون  نوک نیزده عکسین

اودور   کی خون سرشگیم  زیاده رنگیندور

 

حریف  بزم غمه  شیشه بو سنق گوگلوم

گوزوم پیاله  شرابیم  سرشک خونین دور

 

جناب زینب ایدوب شاه کربلایه خطاب

جفایه  دوز ماقا  قارداش توکندی طاقت وتاب

 

او قدر آغلارام  عالم غریق آب اولسون

گوروم  الهی  یزیدون ایوی  خراب اولسون

 

دولاندورور منی دشمن  نقدر شهر به شهر

نوقته جان  یوزومه آق ساچیم نقاب اولسون

 

بو شمر النده ایا صاحب حرم نقدر

بو آهوان حرم بسته ی طناب اولسون

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

احوالات کوچ ازقتلکاه

 

کوچ ایلینده شامه طرف لشکرستم

ایتدی گذارقتلگهه کاروان غم

 

نه قتلگه گورونور گلشندل آرایی

که هرطرفده آچلموش گلی تماشایی

 

گوز ایشلدوقجا بیبان تمام قان گورونور

نه قتلگاه وورارموج طرفه دریایی

 

نقدری قانه باتوب تارمارگیسولر

نقدری خاکه دوشوب پاره پاره اعضانی

 

اویان طرفده دوتوب رنگ قانیله بدنی

گیوبدی قرمزی چون لاله ماه سیمائی

 

بویان طرفده اولوب مست باده ی گلگون

گیدوبدی نازیله خوابه جوان رعنئی

 

یازوبلا سبزخطان جزء جزء قانیله

شهادته عجب اسرار طرفه معنائی

 

نه قتلگه دل زینب اولوب چو موسی محو

دمیکه نور حسینی ایدوب تجلائی

 

تو کولدی اهلحرم هرطرفدن اولدی عیان

عجیب شورو نوائی عجیب غوغائی

 

چکوب کنارینه هر قانلی نعشی محزونی

گوروندی هرگل ایچون عندلیب شیدائی

 

بسی خیالیله بیرمبتلا بویاندا اولوب

اسیرسلسله کاکل مطرائی

 

بسی ملالیله بیر بینوا اویاندا اولوب

شکارناوک دلدوز چشم شهلائی

 

اپردی قارداشینین زخم تازه سین زینب

باساردی باغرینا قانلی جنازه سین زینب

 

دیردی شامه چکر زینبین سرانجامی

بیله قرا گونون آخر نجه گیچرشامی

 

آغرسفراسرا دست بسته خصم قوی

نه بیرمعین و نه بیر دادرس نه بیر حامی

 

نه وقته دین غم هجران چکوم نچاره ایدوم

یترنه عمرتمامه نه محنت ایامی

 

رخ سکینیه دشمن ووروب زبس سیلی

بنفشه تک گووروبدور عذارگلفامی

 

اویاندا تاپدی جوان اوغلونی سریه گوروب

باتوبدی قانه گل اندامی تک گل اندامی

 

دیردی سنسیز اوغول ناله چکمیوم نیلوم

که قالمیوبدی دل آرام من دل آرامی

 

زلفون دونوب خزان شده ریحان و سوسنه

ازبسکه ویرمیوبدیله بیر جرعه سو سنه

 

زلفون بو زارقلبیمه هرتاری تاردور

قربان اولوم او زلفیوه کیم تارمادور

 

هرچند جستجو ایدرم جای بوسه یوخ

گل پیکرین زبسکه سرا پا فگاردور

 

بو قانلی یاره لرآچیلوب برگ گل کیمی

گوگلوم بو مرغزاریده بیرمرغزاریدور

 

قان قطره قطره یاره لریندن داموب یره

بو قتلگه دگل نه عجب لاله زاریدور

 

بزم بلاده جام شراب شهادتی

نوش ایتموسن که نرکس چشمین خماریدور

 

پروانه وار قوی دولانوم باشیوه سنون

فرصت گیچر که چرخ فلک کجمداریدور

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع کانال گنجینه گذشتگان

 

-----------متن اشعار شکوهی مراغه ای---------

کوچ از خرابه شام

 

صد آه ، آهِ زینب اولوب بسکه شعله ور

سنگ دل یزیده ایدوب عاقبت اثر

 

حکم ایلدی که تا اولالار عازمِ وطن

اطفال و بانوان شهِ لاله گون کفن

 

وقت اولدی بلبلانِ قفس با هزار شوق

آزاد اولوب قاناد آچالار جانبِ چمن

 

وقت اولدی گنج لر چیخا کنجِ خرابه دن

حورانِ زرد چهره ، اسیران سیم تن

 

بیر ذرّه ، عقدهء دلِ زینب آچیلمادی

هر چند آچلدی بند ِطناب ، عقدهء رسن

 

زنجیر آچان آچانمادی بیمار قیدینی

گوردی که چوخ سیخوب ، اوزولور رشتهء بدن

 

بازوی فاطمه نی ، گوگرتموشدی سلسله

گویا آچوب بنفشه گلی شاخِ نسترن

 

زنجیردن آچولدی سکینه خطاب ایدوب

کسدون نه تیز علایقوی ای انیسِ من

 

پیوسته حلقه حلقه سرِ زلف یار تک

باغلانموسان بو سلسله اهل عشقه سن

 

سنلن همیشه ایلردیم شاد گوگلومی

ای جانشینِ شقّهء زلفِ شکن شکن

 

یازدون فراقیدن بو قدر بسدور ای قلم

چک خط فراقه ، بسدی وصال ایله بیر رقم

 

محنت نگار ، محنتیمی بیر نگاره یاز

گور شرحه شرحه گوگلومی ، بیر شرحِ یاره یاز

 

گوز یاشیوی مداد ایله ، مژگانیوی قلم

ای دل فراق دردین ئولونجه عذاره یاز

 

بو دردنامه فرصت ایچون پیکِ آهدن

دشت ِبلاده بیر یارالی شهریاره یاز

 

چوخلار حسینه یاخشی عزا نامه لر یازوب

بیر نوحه سنده حاشیهء روزگاره یاز

 

باقیدی اوز یرنده بو مجموعهء جهان

بیر نچّه فرد ، صفحهء لیل و نهاره یازه

 

یوخ رنگی لاله و گلون ، ای کاتبِ بهار

شرحِ سرشکِ چشمیمی هر لاله زاره یاز

 

توکدون او قدری گوز یاشی ایسلاندی دفترون

یازدوخلارون پوزولدی (شکوهی) دوباره یاز

 

گلدی وداع ایتماقا زینب سکینه سین

ایتدی خطاب قبرینه چون قویدی سینه سین

 

قبرون عزایه باتدی ، مگر سپدی باشه خاک

یاسون دوتوب لَحَد ،که اولوب بیله سینه چاک

 

باش چکمز آفتابِ جهانتاب هر صباح

دردون گوروب زبانه چکر آهِ شعله ناک

 

سندن منی دیردیم اجل ایتموسن جدا

سندن صورا ، رقیّه ،اجلدن داخی نه باک

 

دور گور گیدر منیله نجه بیر قوری قغس

زلفونده مرغِ دل قالور ، ای روحنا فداک

 

سنسیز مدینیه یتشنجه گر ئولمسم

اولّام یقین مدینه ده بو غصّه دن هلاک

 

سندن صورا داخی نه امیدیله بولمورم

بو خاک و باد ، آتش و آب ایلر اشتراک

 

چکسم دالونجا کوی عدمدن قدم ، منی

ایتسون هلاک تیغِ اجل ای وجودِ پاک

 

سس گلدی ناگهان دُرِ زار و حزینه دن

یعنی رقیه خواهر نازلی سکینه دن

 

یاخشی گیدورسن عمّه او جانان اولان یره

گلزار ِوصله مرغِ دل و جان اولان یره

 

عرضیم بودور ای عمّه یولون دوشسه اکبریم

دشتِ بلاده قانینه غلطان اولان یره

 

اول قان ایچنده آهوی چشمی باتان چوله

اول خاک ایچنده زلفی پریشان اولان یره

 

دون باشنه ازل صورا دوُش خاک پاینه

قوی بیر یوزون بو جانیم او قربان اولان یره

 

سویله علی اولیدی سپر، کاش گوزلریم

سیننونده اول نشانهء پیکان اولان یره

 

من چون گلنمدیم سن اوزون رنجه قیل قدم

گَل بو سرشک ِچشمیله ویران اولان یره

 

من کوی وصله ، بلبل ایدر گلشنه هوس

زاهد بهشته ، حوری و غِلمان اولان یره

 

اگلشدی اهل بیتِ ، سیه پوش محمله

کرببلا یولی آچیلوب کوچدی قافله...

 

مرحوم شکوهی مراغه ای

منبع مجموعه کانالهای مدح و مرثیه

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">