کانال نوحه و مداحی ناب

دانلود مداحی کربلایی امیر برومند گلچین محرم 96 شور طوفانی

دانلود مداحی های کربلایی امیر برومند شور طوفانی و حماسی محرم 96 

شور طوفانی امیر برومند محرم 96

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اسم شمشیر امیرالمومنین ذوالفقاره

مدت زمان نوحه: 04:17

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نام تو اباالفضل و قوتی به دستمامه

مدت زمان نوحه: 02:23

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یا رب از چه حیرتم افزون شده

مدت زمان نوحه: 09:58

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یه جای سالم نمونده تو تنت

مدت زمان نوحه: 03:45

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به پای داغ تو داداش شکسته شد دل زینب

مدت زمان نوحه: 04:29

 

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دوری من از کربلا امونمو دیگه بریده

مدت زمان نوحه: 04:28

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-منت شما رو می کشم

مدت زمان نوحه: 04:33

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-از چه باشد باده امشب سرخ تر

مدت زمان نوحه: 11:10

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شب عاشورا دلم خون برات

مدت زمان نوحه: 08:16

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شیب الخضیب آقام حسین

مدت زمان نوحه: 05:04

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-جون زینب بشه فدات

مدت زمان نوحه: 06:12

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-رستم دستان زیر دستان اباالفضل

مدت زمان نوحه: 06:08

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-هر چی باشه عموی رقیه است

مدت زمان نوحه: 05:22

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-باز در دستم قلم بی اختیار

مدت زمان نوحه: 08:10

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نمی تونم دست روی دستم بزارم

مدت زمان نوحه: 04:58

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به غیر از عاشقت بودن دلم راهی نمی شناسه

مدت زمان نوحه: 08:35

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ای مادر بی همتای زمین

مدت زمان نوحه: 03:09

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-سپاه کوفه حاجت روا شد

مدت زمان نوحه: 05:52

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دلم هوای کربلا رو کرده باز

مدت زمان نوحه: 06:34

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بلند شو از جات علی جان

مدت زمان نوحه: 04:10

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اشبه الناس بنبی الموتمنی

مدت زمان نوحه: 06:21

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-خدا رو شکر یه عمریه من مبتلاتم

مدت زمان نوحه: 03:50

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-برو پیغمبر خوش قد و بالا

مدت زمان نوحه: 04:44

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-حالت مستی چرا افزون شده

مدت زمان نوحه: 06:03

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-از تو یا حسین دل نمی کَنم

مدت زمان نوحه: 04:22

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شده طوفان بین لشکر

مدت زمان نوحه: 02:25

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پسر بزرگ کردم سر پیری عصای دست من باشی

مدت زمان نوحه: 05:04

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-باز طفل جام اندر مهد عشق

مدت زمان نوحه: 07:08

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-جزر و مد دریا علی

مدت زمان نوحه: 03:52

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-لالایی ای گل پرپرم

مدت زمان نوحه: 04:47

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-جون میدم واسه روضه های تو

مدت زمان نوحه: 03:19

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اینجوری نگاه نکن دور و برت

مدت زمان نوحه: 04:45

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-روح نماز منی یا حسن

مدت زمان نوحه: 02:23

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-آرزوی بچه های هیئتی و مذهبیه

مدت زمان نوحه: 05:53

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-می رسد از گوشه مقتل صدای مادرش

مدت زمان نوحه: 04:55

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-همچنان در جام ساقی باده بود

مدت زمان نوحه: 08:58

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-الگوی نوکری همه دنیا حبیب بن مظاهر

مدت زمان نوحه: 04:06

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-قسم به نام تو عبدالله

مدت زمان نوحه: 04:37

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بیا عموجون که دیگه جون من رسیده بر لب

مدت زمان نوحه: 04:56

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پسر اول فاطمه

مدت زمان نوحه: 03:31

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بسم الله بسم رب الجنون یا قاسم

مدت زمان نوحه: 05:16

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-زیر خیمه ارباب شب عاشورا

مدت زمان نوحه: 03:57

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-حسن زاده لشکرم نرو

مدت زمان نوحه: 03:57

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-باز بخت نوجوان آمد به جوش

مدت زمان نوحه: 09:47

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شده محیط دل از حروف پر جنون

مدت زمان نوحه: 03:36

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پیچیده صدای تکبیر تو گوش کرب و بلا

مدت زمان نوحه: 04:17

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-افتاده و داغش دلم رو می سوزونه

مدت زمان نوحه: 05:32

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-منصبی که بی مثاله

مدت زمان نوحه: 03:44

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-در ره عشق و فنا موی سپید

مدت زمان نوحه: 04:31

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نمی دونی چقدر خردم زمین

مدت زمان نوحه: 04:05

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ای شمس و قمر معتکف گنبد تو شه بانو

مدت زمان نوحه: 04:31

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-می بینم این چشم ترت رو

مدت زمان نوحه: 05:16

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-انت حر نفس امّک یا حر

مدت زمان نوحه: 03:57

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-من می خوام پیش تو رو سفید بشم

مدت زمان نوحه: 03:37

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ای که هست خود به راه عشق داد

مدت زمان نوحه: 06:06

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-من به این نوکرای خوب تو عادت کردم

مدت زمان نوحه: 06:22

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-عون و محمد نوه جعفر طیار

مدت زمان نوحه: 04:43

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-پای کتیبه و علم هروله می کنم

مدت زمان نوحه: 05:38

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-سلام ارباب دوباره گدای هر سال اومده

مدت زمان نوحه: 03:46

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به دیدنم رسیدی با سر غرق خونت

مدت زمان نوحه: 04:25

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-ام البکاء ملیکه شاهنشه کرب و بلا

مدت زمان نوحه: 05:22

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-اول شهید کربلا تویی

مدت زمان نوحه: 03:51

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به چه کنم افتادم

مدت زمان نوحه: 04:38

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-پیچیده توی عالم بوی عزا و ماتم

مدت زمان نوحه: 04:01

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-هستم اسیر این نامردما حسین

مدت زمان نوحه: 04:57

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-دوباره ماه عزا و ماتمه

مدت زمان نوحه: 05:35

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-آروم آروم داره بارون می باره

مدت زمان نوحه: 04:31

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-یه پهلوون هاشمی آغاز غصمه

مدت زمان نوحه: 03:56

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-اول شهید کربلا تویی

مدت زمان نوحه: 03:51

امیر برومند- محرم ۱۳۹6-با این حس و حالی که داریم

مدت زمان نوحه: 05:02

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به چه کنم افتادم

مدت زمان نوحه: 04:38

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بیا بریم ای برادر از این خاک پر از غم

مدت زمان نوحه: 04:31

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اگه تو نبودی عالم زیبایی نداشت

مدت زمان نوحه: 05:10

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بی بدیل بی بدیل نوکر خوب و اصیل

مدت زمان نوحه: 03:03

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بوی غربت پیچیده توی آسمون

مدت زمان نوحه: 03:50

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-بسم رب العشق رب دلبری

مدت زمان نوحه: 05:53

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-واسه نوکرت دعا کن

مدت زمان نوحه: 03:01

کانال نوحه و مداحی ناب

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">